ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟ

  Μοιραστείτε
  pati
  pati

  Αριθμός μηνυμάτων : 39
  Ημερομηνία εγγραφής : 26/01/2010
  Ηλικία : 44
  Τόπος : ΑΘΗΝΑ

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟ

  Δημοσίευση  pati Την / Το Τετ Ιουλ 07, 2010 3:42 pm

  καλησπέρα και πάλι.
  Σήμερα μου τέθηκε η εξής ερώτηση: Αν μπορεί κάποιος εργολάβος να ασφαλίσει έναν υδραυλικό για την δουλειαπου θα κάνει δεδομένου οτι αυτός δεν έχει βιβλια ( τον απασχολούσε ένας υδραυλικός πριν και τώρα έχει απολυθεί να το θέσω κάπως έτσι).
  Επειδήειχα ακούσει οτι παλαιότερα -εκεί γύρω '60 με '70 - είχαν τέτοια ασφάλιση (οικοδόμου εννοώ γιατί ΄παιρναν και δωρόσημο, ασφαλιζεται στο έργο (ΑΜΟΕ) που θα εργαστεί (υποθέτω στη κατηγορία 06 λοιπά και ότι αυτά τα ένσημα θα είναι πλεονάζοντα του αντκειμενικού.
  Κάνω λάθος; Αν όχι ετσι τότε πως;Στον ΑΜΕ; Και αν δεν έχει πρόσληψη,πορτοκαλί βιβλίο κλπ;
  Ευχαριστώ που ακούς όχι τόσο τις ερωτήσεις αλλά τις "τουβλοαπαντήσεις" που δίνω και περιμένω τη λύση σου.
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟ

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Παρ Ιουλ 09, 2010 7:23 pm

  Καλησπέρα, σχετικά με τό θέμα σου έχω τα εξής:
  Ασφάλιση οικοδόμων
  Η ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται στις οικοδομοτεχνικές εργασίες, λόγω της ιδιόρρυθμης απασχόλησής τους όπως η μικρής χρονικής διάρκειας απασχόληση, η συχνή αλλαγή εργοδότη κλπ, ρυθμίζεται όχι με τον τρόπο που ισχύει για τους λοιπούς μισθωτούς, αλλά με τις ειδικές διατάξεις του κεφαλαίου Στ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, (άρθρα 35-51).
  Με τις διατάξεις του Κεφ. ΣΤ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης Οικοδόμων (Άρθρο 35) ασφαλίζονται όλοι όσοι απασχολούνται ως εργατοτεχνίτες σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες γενικά, άσχετα με τον τρόπο αμοιβής (ημερομίσθιο, κατ’ αποκοπή κλπ.) και αδιάφορα αν ο αμειβόμενος κατ’ αποκοπή μεσολαβεί, στην πρόσληψη και μισθοδοσία βοηθητικών προσώπων που εργάζονται υπό τις διαταγές του (Εγκ. 247/65, 34/66, Σ.τ.Ε 524/).
  Μη Υπαγόμενες σε Τεχνικές και Οικοδομικές Εργασίες:
  Με την διάταξη του εδαφίου β΄ του άρθρου 1 του Κ.Α και ύστερα από την αυθεντική ερμηνεία που δόθηκε στον όρο "οικοδομικαί εργασίαι" του εδαφίου γ' της παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51, με το άρθρο 3, παρ.2 του Νόμου 4476/1965, Φ.Ε.Κ. 103/1-.5-1965 τ. Α', διευκρινίσθηκε ότι στις οικοδομικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται:
  -Ξυλουργικές (κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων και ερμαρίων)
  -Σιδηρουργικές (σιδηροκατασκευές-αλουμινοκατασκευές)
  -Υδραυλικές (περιλαμβανομένων και της κεντρικής θέρμανσης, αποχέτευσης και εγκ/σεων κλιματισμού.
  -Διακοσμητικές (γύψων και λοιπές διακοσμήσεις) Εγγ.9338/7-1-83
  -Ηλεκτρολογικές
  -Μαρμαρικές (Σ.τ.Ε. 880/89)
  Μηχανολογικές γενικά περιλαμβανόμενες και οι εγκ/σεις ανελκυστήρων και πάσης φύσεως μηχανημάτων
  -Οι εργασίες μόνωσης και στεγανοποίησης εφόσον πραγματοποιούνται από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης.
  Στις περιπτώσεις που οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται με εργατοτεχνίτες αυτοτελώς απασχολούμενους, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον κύριο του έργου, κατ’ εξαίρεση, υπόχρεος για την ασφάλιση των προσώπων αυτών και την καταβολή των αναλογούντων εισφορών είναι ο κύριος του έργου, υποβάλλοντας ιδιαίτερες μισθ/κές κατ/σεις (Άρθρο 35 παρ. 1 εδ. 3 του ΚΑ-ΙΚΑ).
  Την εποχή δηλαδή που ίσχυε το ασφαλιστικό σύστημα με τα ένσημα (πούλιες), καταχωρούνταν ο ασφαλισμένος (υδραυλικός) σε ξεχωριστές μισθολογικές καταστάσεις και τα άνσημα που αγόραζε ο εργοδότης (ιδιοκτήτης) από το ΙΚΑ ήταν τύπου "ΒΑΡΕΑ" και όχι "ΒΑΡΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" που ήταν των οικοδόμων. Αυτό βέβαια έπαψε να ισχύει από τη μηχανογράφηση των οικοδόμων δηλ. το 1985 και οι υδραυλικοί κλπ ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί από τις κοινές επιχ/σεις.
  Αναλυτικότερα:
  Με το άρθρο 3, παρ.2 του Νόμου 4476/1965, Φ.Ε.Κ. 103/1-.5-1965 τ. Α', διευκρινίσθηκε ποιες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στις οικοδομικές (μεταξύ των οποίων και του υδραυλικού).
  Η παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4476/1965 (ΦΕΚ Α 103) ορίζει:
  "Η αληθής έννοια της διατάξεως του εδαφίου γ` της παρ. 5 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/51, ως ετροποποιήθη υπο του άρθρου 40 του Ν.Δ. 2698/53 είναι ότι εις τας οικοδομικάς εργασίας περί ων η διάταξις αύτη, δεν περιλαμβάνονται αι ξυλουργικαί (οίον κατασκευή και τοποθέτησις κουφωμάτων, και ερμαρίων, σιδηρουργικαί, υδραυλικαί (περιλαμβανομένων και της κεντρικής θερμάνσεως, αποχετεύσεως και εκγαταστάσεων κλιματισμού, διακοσμητικά και γύψιναι και λοιπαί
  διακοσμήσεις), ηλεκτρολογικαί, μαρμαρικαί και μηχανολογικαί εν γένει (περιλαμβανομένης και της εγκαταστάσεως ανελκυστήρων και των πάσης φύσεως μηχανημάτων), εργασίαι."

  Με το άρθρο 18 του Ν. 2972/2001 «Καθορισμός οικοδομικών και τεχνικών εργασιών» ορίζεται:
  «Με Κανονισμό, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του α.ν.1846/1951, καθορίζονται οι οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που εκτελούνται από προσωπικό επιχειρήσεων, το οποίο ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. με τις κοινές διατάξεις και των οποίων οι εισφορές δεν υπολογίζονται με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. Από την έκδοση του κανονισμού αυτού καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4476/1965».
  Συνεπώς
  με το άρθρο 18 του Ν. 2972/2001 καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4476/1965 που ορίζει τα επαγγέλματα ως μη οικοδομικά και εκδίδεται Κανονισμός με τον οποίο καθορίζονται οι οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που εκτελούνται από προσωπικό επιχειρήσεων, το οποίο ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. με τις κοινές διατάξεις και όχι με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α δηλαδή γίνεται αντιστροφή.
  Φτάνουμε στο "Διά ταύτα"
  Ο υδραυλικός λοιπόν όπως και άλλες ειδικότητες που απασχολούνται στην οικοδομή (ηλεκτρολόγοι, σιδηρουργοί) δεν ασφαλίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 35-51 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, αλλά με τις γενικές διατάξεις ασφάλισης που ισχύουν για όλους του εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, θα πρέπει δηλαδή να κάνει έναρξη δραστηριότητας στην εφορία δηλώνοντας έδρα κλπ και στην περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό αλλά απασχολείται μόνος του θα πρέπει να δηλωθεί στον ΟΑΕΕ, (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών-συγχώνευση τέως ΤΕΒΕ – Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, ΤΑΕ – Ταμείο Εμπόρων, ΤΣΑ – Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών) και θα ασφαλίζεται από εκεί.
  Στην περίπτωση που απασχολεί προσωπικό, απογράφεται κανονικά στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στον ΑΜΕ που θα του αποδοθεί, θα πρέπει να ασφαλίζει το προσωπικό του.
  Στην ακραία περίπτωση που κάποιος εργολάβος όπως γράφεις επιθυμεί να τον ασφαλίσει θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο υποκ/μα της έδρας του (για αναπόγραφο, κατοικίας του) για να ενημερωθεί από το τμήμα εσόδων για τον τρόπο ασφάλισής του (ΑΜΕ, πακέτο κάλυψης, κλπ).
  Σε καμία περίπτωση δηλ. δεν θα πρέπει να ασφαλιστεί ως οικοδόμος με πακέτο κάλυψης 781 γιατί θα προκύπτει κακή υπαγωγή.
  Καλό βράδυ.

  Πιο κάτω παραθέτω τις σχετικές με τα ανωτέρω διατάξεις:
  Το άρθρο 5 παρ. γ. του Ν. 1846/51 ορίζει:
  "γ) Για τις οικοδομικές εργασίες, nou εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται.
  Ειδικά επί αναθέσεως οικοδομικών έργων εργολαβικώς κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής."

  ***Το εντός " " εδάφιο γ`, όπως είχε τροποποιηθεί από το άρθρο 40 παρ.1 του ΝΔ 2698/1953 (Α` 315), και συμπληρωθεί με την παρ.5 του άρθρου 88 του Ν.2676/1999, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 εδ. α` του άρθρου 8 του Ν.2972/2001 (Α` 291).
  'Αρθρον 35 του ΚΑ-ΙΚΑ.
  1. Η καταβολή εισφορών διά την ασφάλισιν προσώπων απασχολουμένων εις οικοδομικάς ή τεχνικάς εν γένει εργασίας πάσης φύσεως, οίον εργασίαν κατασκευής ή συντηρήσεως οδών, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμένων, αεροδρομίων και υδραυλικών, ηλεκτρικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, η αναγνώρισις του χρόνου ασφαλίσεως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αφορώσα τον τρόπον ασφαλίσεως των ανωτέρω προσώπων διέπονται υπό των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρ. 35-51) των γενικών διατάξεων των άρθρ. 1-30 και 33 εχουσών συμπληρωματικήν μόνον εφαρμογήν, εφ' ων σημείων δεν τροποποιούνται διά του παρόντος.
  Εις τας περί ων το προηγούμενον εδάφιον εργασίας δεν περιλαμβάνονται εργασίαι ξυλουργικαί (κατασκευή και τοποθέτησις κουφωμάτων και ερμαρίων), σιδηρουργικαί, υδραυλικαί (περιλαμβανομένης και της κεντρικής θερμάνσεως, αποχετεύσεως και εγκαταστάσεων κλιματισμού), διακοσμητικαί (γύψιναι κλπ. διακοσμήσεις), ηλεκτρολογικαί, μαρμαρικαί και μηχανολογικαί εν γένει (περιλαμβανομένης και της εγκαταστάσεως ανελκυστήρων και των πάσης φύσεως μηχανημάτων).
  Εις ην όμως περίπτωσιν αι περί ων το ανωτέρω εδάφιον εργασίαι εκτελούνται δι' αυτοτελώς απασχολουμένων, προσλαμβανομένων υπό του κυρίου του έργου, προσώπων, ούτος υποχρεούνται εις την ασφάλισιν των εν λόγω προσώπων δι' υποβαλλομένων ιδιαιτέρων μισθολογικών καταστάσεων, εις ας αναγράφεται και η ειδικότης αυτών και η καταβολή των αντιστοίχων εισφορών, πλέον των κατά την παρ. 3 του άρθρ. 38 του παρόντος καθοριζομένων.
  Εάν αι εργασίαι του εδαφ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ανατίθενται υπό των κυρίων των έργων, των εργολάβων ή των εργολάβων του δημοσίου ή υπεργολάβους, ούτοι υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις τους κυρίους των έργων, τους εργολάβους ή τους εργολάβους του δημοσίου εβδομαδιαίας καταστάσεις των υπ' αυτών απασχοληθέντων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, αντίγραφον των οποίων υποχρεούνται άμα όπως υποβάλλουν εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του ΙΚΑ.


  Έχει επεξεργασθεί από τον/την Admin στις Δευ Ιουλ 12, 2010 5:19 pm, 4 φορές συνολικά
  pati
  pati

  Αριθμός μηνυμάτων : 39
  Ημερομηνία εγγραφής : 26/01/2010
  Ηλικία : 44
  Τόπος : ΑΘΗΝΑ

  Απ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟ

  Δημοσίευση  pati Την / Το Σαβ Ιουλ 10, 2010 3:26 pm

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:52 pm