ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Πεμ Ιαν 28, 2010 12:11 am

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  -Προϋπολογισμός του έργου (αν έχει συνταχθεί) ή Τεχνική Περιγραφή,
  -Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ κυρίου του έργου και εργολάβου,
  -Τίτλοι ιδιοκτησίας,
  -Φωτοαντίγραφα ταυτότητας υπευθύνων,
  -Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου και των υπευθύνων αυτού.
  Επιπλέον για μη Φυσικό πρόσωπο απαιτείται:
  -Για Ο.Ε., Ε.Ε. φωτοαντίγραφο εταιρικού
  -Για ΕΠΕ φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού)
  -Για Α.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο μητρώο (ΜΑΕ) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της Α.Ε για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της (Εγκ. 22/95) και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. της Α.Ε., Φ.Ε.Κ. για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. ή φωτοαντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. μέχρι της σχετικής δημοσίευσης.
  -Για Κοινοπραξία, το συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).
  Τα ιδιωτικά τεχνικά έργα, ανεξαρτήτως του ποσού ύψους προϋπολογισμού πρέπει να αποστέλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία για τον καθορισμό Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης, κατά την διαδικασία που καθορίζεται για τα Δημόσια έργα (Καθορισμός Συντελεστή από τριμελή επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης κ.λ.π.) (εγκ. 52/02).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:06 pm