ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

  Μοιραστείτε
  avatar
  sagiouri

  Αριθμός μηνυμάτων : 35
  Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2009

  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

  Δημοσίευση  sagiouri Την / Το Τρι Δεκ 15, 2009 6:45 pm

  Γεια χαρά. Να ρωτήσω όταν έρχεται κάποιο έγγραφο για κατάσχεση σε κάποιον που έχει παραπάνω απο μια οικοδομές τότε ο έλεγχος γίνεται στην συγκεκριμένη που αναφέρεται στο έγγραφο ή γενικά σε ότι έχει στο όνομά του? Επίσης αν κάποια απο τις οικοδομές που είναι παλιά και ημιτελής αλλά την έχει πουλήσει χωρίς να έχει φέρει Δήλωση Μεταβολών τότε οι τυχόν καταλογιστικές πράξεις σε ποιόν εκδίδονται? Σ' αυτόν που φαίνεται ως εργοδότης αλλά που δεν είναι στην ουσία αφου το έχει πουλήσει ή στον αγοραστή?
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Δεκ 19, 2009 1:09 am

  Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται στις περιπτώσεις μεταβίβασης ιδιωτικού οικοδομικού έργου που είναι σε ημιτελή κατάσταση διευκρινίστηκαν τα εξής: (Γεν. Έγγρ. Ε41/147/17-7-2009)
  Στις περιπτώσεις που αυτοτελή ιδιωτικά οικοδομικά έργα τα οποία βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση, περιέλθουν στην κυριότητα άλλου φυσικού η νομικού προσώπου (μεταβίβαση, γονική παροχή ή κατάσχεση κλπ), ο νέος κύριος του έργου ευθύνεται ως εργοδότης για την καταβολή των εισφορών των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που θα απασχοληθούν στις εργασίες που θα εκτελεστούν από αυτόν.
  Για τυχόν υφιστάμενες κατά την μεταβίβαση οφειλές ή οφειλές που ήθελαν δημιουργηθεί εκ των υστέρων και αφορούν εργασίες που είχαν εκτελεσθεί πριν την μεταβίβαση (π.χ. καταλογισμός εισφορών βάση καταγγελίας που υπεβλήθη μετά τη μεταβίβαση) υπεύθυνος για την καταβολή των εισφορών είναι το φυσικό η νομικό πρόσωπο που είχε την κυριότητα κατά το χρόνο της εκτέλεσης των εργασιών.
  Περαιτέρω σύμφωνα και με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση Φ21/156/6-3-2001 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Φ11321/647/27/03, για την μεταβίβαση ιδιωτικού οικοδομικού έργου ή τμήματος αφού, δεν απαιτείται ο μεταβιβάζων, ο παρέχων τη γονική παροχή κλπ να μην οφείλει εισφορές από απασχόληση εργατοτεχνιτών στο έργο αλλά αρκεί αυτός να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
  Στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων έχουμε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και οι τυχόν οφειλές προς το ΙΚΑ ΕΤΑΜ του κυρίου του έργου λόγω μη ασφάλισης απασχοληθέντων στο έργο δεν αποτελούν βάρη του ακινήτου.
  Με την εφαρμογή του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) στα υποκαταστήματα, στις περιπτώσεις που λόγω μεταβίβασης ημιτελούς ιδιωτικού οικοδομικού έργου επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία του εργοδότη, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του «Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ» δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη, δημιουργούνται προβλήματα:
  -Στην έκδοση παραστατικών κατά την καταβολή των δόσεων σε ρυθμισμένη οφειλή από τον αρχικό κύριο
  -Στην επιστροφή εισφορών στο δικαιούχο, αρχικό κύριο, όταν ακυρωθεί καταλογισμός εισφορών που είχε χωρήσει εις βάρος του
  -Στον καταλογισμό εισφορών σε βάρος εργοδότη που αφορούν περίοδο πριν το χρόνο μεταβίβασης
  -Στην επιβολή αυτοτελούς προστίμου (σύνταξη ΠΕΑΠ) σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη
  -Στη διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στις ρυθμίσεις οφειλών κλπ.
  Επειδή η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται είναι εξαιρετικά δυσχερής και ως αδύνατος, θα πρέπει στις περιπτώσεις μεταβίβασης ιδιωτικών οικοδομικών έργων σε ημιτελή κατάσταση (μέχρι τροποποίησης του λογισμικού ΟΠΣ) να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
  α) Η δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη του υποβάλλεται για αλλαγή στοιχείων υπευθύνων, λόγω μεταβίβασης, ολοκλήρου ιδιωτικού οικοδομικού έργου που βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση, να θεωρείται ως δήλωση (εμπρόθεσμη η εκπρόθεσμη) αποπεράτωσης του έργου και να τίθεται το έργο σε θέση «υπό εκκαθάριση). Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης θα συντάσσεται σε βάρος του εργοδότη ΠΕΑΠ.
  β) Ο μεταβιβάζων, παρέχων την γονική παροχή κλπ, θα πρέπει πέραν της δήλωσης μεταβολής στοιχείων, να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση το στάδιο ή φάση εργασιών που βρίσκεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και στη συνέχεια αυτό θα διαπιστώνεται σε επιτόπιο έλεγχο που θα πρέπει να διενεργείται.
  γ) Από τη χειρόγραφη και την ηλεκτρονική πινακίδα του έργου θα προσδιορίζονται τυχόν οφειλές από ΑΠΔ ή άλλη αιτία (διεκπεραίωση καταγγελιών που εκκρεμούν, εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων ή άλλες αιτίες), θα ελέγχεται η κάλυψη ή όχι των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων μέχρι το στάδιο ή φάση εργασιών που έχουν εκτελεστεί και στη συνέχεια με σχετική έκθεση (εισήγηση) του αρμόδιου υπαλλήλου θα τίθεται το έργο στο ΟΠΣ σε θέση «Εκκαθαρισμένο».
  Το έργο θα απογράφεται (θα αποδίδεται χωριστός ΑΜΟΕ), θα καταχωρούνται οι πίνακες 1, 2, ή 3 και θα χορηγείται η χειρόγραφο ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα ημερομίσθια που αφορούν στις φάσεις εργασιών που εκτελέστηκαν από τον αρχικό εργοδότη.
  Η εκκαθάριση του έργου δεν θα διενεργείται μέσω της οθόνης «Εκκαθάριση Ιδιωτικού έργου» αλλά θα παρακολουθείται το έργο για την καταβολή των εισφορών (κάλυψη ή όχι των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων κλπ) από την χειρόγραφη πινακίδα.
  Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του εργοδότη στην πρόσκληση, θα γίνεται αυτεπαγγέλτως απογραφή βάσει διαπιστώσεων επιτοπίων ελέγχων και δηλώσεως του αρχικού εργοδότη.
  Η ως άνω διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που εκδίδεται μια οικοδομική άδεια για ανέγερση πολλών αυτοτελών κτιρίων με αυτεπιστασία (π.χ. συγκροτήματα κατοικιών) και μετά την έκδοση της άδειας, χωρίς να έχουν εκτελεσθεί εργασίες ή να έχει εκτελεσθεί μία ή περισσότερες φάσεις εργασιών, μεταβιβάζεται μία ή περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και ένας έκαστος ιδιοκτήτης αναγείρει ή αποπερατώνει με δικά του έξοδα και ενδεχομένως με δικό του εργολάβο το κτίριο που του ανήκει.
  Εν προκειμένω διακρίνουμε τις περιπτώσεις που η μεταβίβαση γίνεται πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στο μεταβιβαζόμενο κτίριο (σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και μεταβίβαση αυτοτελούς και ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, όχι με το κλειδί στο χέρι) από τις περιπτώσεις που κατά τη μεταβίβαση του το μεταβιβαζόμενο είναι σε ημιτελή κατάσταση οπότε:
  -στην πρώτη περίπτωση πέραν της απόδοσης χωριστού ΑΜΟΕ, της χορήγησης ενημερωτικού σημειώματος με τα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια που θα λαμβάνονται από τους πίνακες που θα προσκομίζονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία απογραφής, θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο πίνακας του αρχικού ΑΜΟΕ με «διόρθωση καταχώρησης» και θα μειώνονται τα τετραγωνικά μέτρα του αρχικού πίνακα κατά τα μέτρα του νέου πίνακα.
  Στη δεύτερη περίπτωση θα αποδίδεται νέος ΑΜΟΕ στο νέο εργοδότη, από τον οποίο πέραν των λοιπών στοιχείων απογραφής, θα απαιτείται και τεχνική περιγραφή, ώστε με την προαναφερόμενη διαδικασία να προσδιορίζονται τα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί.
  Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται χειρόγραφο ενημερωτικό σημείωμα στον εργοδότη και επίσης χειρόγραφο τροποποιημένο στον αρχικό εργοδότη. Ο έλεγχος εισφορών και στα δύο ΑΜΟΕ θα γίνεται από τη χειρόγραφη πινακίδα.
  Συνεπώς στην περίπτωση που μου αναφέρεις, συντάσσεται ΠΕΑΠ για εκπρόθεσμη αποπεράτωση (150,00€) στον παλιό εργοδότη και η πινακίδα τίθεται στο αρχείο. Στον νέο εργοδότη για τη συνέχιση των εργασιών αποδίδεται νέος 10ψήφιος ΑΜΟΕ και παραλαμβάνει το έντυπο απόδοσης ΑΜΟΕ, το χειρόγραφο ενημερωτικό για τις ημέρες εργασίας ανά κατ/κή φάση, υποχρεώσεις εργοδοτών (έντυπο).
  Όσο για την πρώτη ερώτηση τι έγγραφο έρχεται για κατάσχεση και από πού; Διευκρίνισέ μου για να καταλάβω.
  Η καθυστέρηση στην απάντηση οφείλεται σε απουσία μου εκτός Αθηνών, μπορεί να συμβαίνει που και που. Σε ευχαριστώ, Καλό βράδυ.[/
  avatar
  sagiouri

  Αριθμός μηνυμάτων : 35
  Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2009

  Απ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

  Δημοσίευση  sagiouri Την / Το Τρι Δεκ 29, 2009 11:33 am

  Καλημέρα και χρόνια πολλά! Το καταλαβαίνω ότι δεν είμαι πολύ σαφής και αυτό γιατί και γω δεν τα πολυκαταλαβαίνω ακόμη κάποια πράγματα. Εννοώ όταν έρχεται ένα έγγραφο που κάποια τράπεζα ή ιδιώτης κινείται νομικά έναντι κάποιου ο οποίος έχει στην κατοχή του μία οικοδομή ή άλλο ακίνητο. Πως το λένε αυτό? Έχε υπόψη σου ότι ο εν λόγω εργοδότης είναι εξαφανισμένος ενώ την οικοδομή που πούλησε σε ημιτελή κατάσταση κανείς δεν ξέρει τον αγοραστή. Πως θα βγάλω άκρη τώρα εγώ τι αντιστοιχεί σε ποιόν? Anyway, εύχομαι ολόψυχα Καλή Πρωτοχρονια με υγεία και χαρά για όλους και ένα παραπάνω ευχαριστώ για σένα που είσαι ''φύλακας άγγελος'' σε όλο αυτό το πολύπλοκο σύστημα που συναντώ κάθε μέρα..
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Τετ Δεκ 30, 2009 8:58 pm

  Σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και τις ευχές σου.
  Στην περίπτωση που δεν έχεις στοιχεία για κάποιο ακίνητο μπορείς να τα ζητήσεις εγγράφως (σε ποιον ανήκει αυτό) από το Κτηματολόγιο της περιοχής, έναντι κάποιου μικρού ποσού (που καταβάλει φυσικά η υπηρεσία) και συνήθως δίδεται αυθημερόν. Σε παλιές άδειες που ακόμη είναι ενεργές είναι δύσκολος ο έλεγχος γιατί οι φάκελοί τους είναι σχεδόν άδειοι και μόνο με τη συνεργασία του εργοδότη ο φάκελος γίνεται πλήρης.
  Σου εύχομαι κι εγώ καλή Πρωτοχρονιά και ο νέος χρόνος να είναι δημιουργικός και με υγεία. Στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε απορία μέσα στα πλαίσια των γνώσεών μου.
  avatar
  sagiouri

  Αριθμός μηνυμάτων : 35
  Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2009

  Απ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

  Δημοσίευση  sagiouri Την / Το Πεμ Ιαν 07, 2010 7:02 pm

  Καλησπέρα. Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα να σε ρωτήσω αν έχεις υπόψη σου σε περίπτωση που σε ένα ακίνητο έχει γίνει κατάσχεση και μετά απο δικαστήριο έχει περιέλθει σε νέο κάτοχο. Τότε ποιός είναι υπεύθυνος για τις οφειλές του κτίσματος (αν υποθέσουμε ότιτο ακίνητο περιήλθε σε ημιτελή κατάσταση στον νέο ιδιοκτήτη ή αν ήταν ήδη αποπερατωμένο)Τι ισχύει σε κάθε μία απο αυτές τις περιπτώσεις? Please help. Και κάτι ακόμη. Αν μπορείς γράψε κάτι για το ισχύει και για τις καταγγελίες και αυτό μπέρδεμα μου φαίνεται. See you.
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Δευ Ιαν 11, 2010 10:32 pm

  Καλησπέρα, Καλή χρονιά ….αλλά λίγο καθυστερημένα…
  πάνω σε αυτό που ρωτάς:
  Έστω ότι το ακίνητο έχει περιέλθει μετά από δικαστική απόφαση σε νέο ιδιοκτήτη.
  Εξετάζεται με επιτόπιο έλεγχο η κατάσταση της οικοδομής
  Α) στην περίπτωση που είναι ημιτελής:
  - Καταγράφονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες καθώς και οι εκτιμώμενες που υπολείπονται.
  -Γίνεται νέα απογραφή, καταχωρούνται τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και αποδίδεται νέος ΑΜΟΕ και γίνεται καθορισμός των ημερών εργασίας για τις υπολειπόμενες εργασίες.
  -Ενημερώνεται ο νέος ιδιοκτήτης για τις υποχρεώσεις του και το έργο παρακολουθείται και εκκαθαρίζεται χειρόγραφα (μέσω πινακίδας )
  «Το έργο θα απογράφεται (θα αποδίδεται χωριστός ΑΜΟΕ), θα καταχωρούνται οι πίνακες 1, 2, ή 3 και θα χορηγείται η χειρόγραφο ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα ημερομίσθια που αφορούν στις φάσεις εργασιών που εκτελέστηκαν από τον αρχικό εργοδότη.
  Η εκκαθάριση του έργου δεν θα διενεργείται μέσω της οθόνης «Εκκαθάριση Ιδιωτικού έργου» αλλά θα παρακολουθείται το έργο για την καταβολή των εισφορών (κάλυψη ή όχι των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων κλπ) από την χειρόγραφη πινακίδα Ε41/147/17-7-2009»


  Για τον παλαιό ιδιοκτήτη (παλαιός ΑΜΟΕ) γίνεται ο έλεγχος εκκαθάρισης του έργου δηλαδή:
  -Γίνεται Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων (ΕΔΚ) και στην περίπτωση που προκύψει οφειλή συντάσσεται ΠΕΕ.
  -Εξετάζονται τυχόν παλαιότεροι επιτόπιοι έλεγχοι ή καταγγελίες
  -Γίνεται συσχετισμός των ημερών εργασίας που απαιτούνται βάσει του επιτοπίου ελέγχου και αυτών που υποβλήθηκαν με μισθ/κές καταστάσεις ή ΑΠΔ και στην περίπτωση που προκύψει διαφορά συντάσσονται: Έκθεση Ελέγχου και καταλογιστικές Πράξεις
  -Καταχωρείται στο σύστημα Δήλωση Μεταβολών Οικοδ/κού Έργου-Αποπεράτωση εργασιών. Η διαδικασία γίνεται με αυτεπάγγελτη Μεταβολή ή με μεταβολή που θα δηλώσει ο εργοδότης, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία που περιήλθε το ακίνητο στον νέο ιδιοκτήτη (δικαστική απόφαση) και αν έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών συντάσσεται ΠΕΑΠ.
  «Η δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη του υποβάλλεται για αλλαγή στοιχείων υπευθύνων, λόγω μεταβίβασης, ολοκλήρου ιδιωτικού οικοδομικού έργου που βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση, να θεωρείται ως δήλωση (εμπρόθεσμη η εκπρόθεσμη) αποπεράτωσης του έργου και να τίθεται το έργο σε θέση «υπό εκκαθάριση). Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης θα συντάσσεται σε βάρος του εργοδότη ΠΕΑΠ, βλέπε Ε41/147/17-7-2009».
  -Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω το έργο τίθεται σε θέση «Εκκαθαρισμένο» και η πινακίδα στο Αρχείο.
  Β)Στην περίπτωση που η οικοδομή είναι τελειωμένη δεν υπάρχει λόγος να αποδοθεί νέος ΑΜΟΕ, και γίνεται η ανωτέρω διαδικασία σε ό,τι αφορά τον παλαιό ιδιοκτήτη.
  Για το ερώτημά σου σχετικά με τις καταγγελίες θα ήθελα να με ρωτούσες κάτι συγκεκριμένο, γιατί κάθε περίπτωση είναι ιδιάζουσα και εξετάζεται αυτόνομα . Ετοιμάζω θέμα για τικαταγγελίες και θα το προσθέσω σύντομα στο Forum.
  Μέχρι να τα ξαναπούμε σε χαιρετώ και sorry για το «εκπρόθεσμο» της απάντησης.
  .

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:46 pm