ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Πίνακας 3 της Εγκυκλίου 16/1997

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Πίνακας 3 της Εγκυκλίου 16/1997

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 2:57 am

  Πίνακας 3 της Εγκυκλίου 16/1997Από την κοινοποιούμενη διάταξη, ορίζεται ρητά ότι ο πίνακας 3 (με αναλυτική επιμέτρηση), του οποίου οι συντελεστές επανακαθορίστηκαν και συμπληρώθηκε με νέες εργασίες, έτσι ώστε να παρουσιάζει την απαιτούμενη πληρότητα, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός με βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή μόνο στις περιπτώσεις:
  α) Επισκευών, διαρρυθμίσεων, αλλαγών χρήσης σε προϋπάρχοντα έργα.
  β) Υπολογισμού των ημερών εργασίας που αντιστοιχούν στις οικοδομικές εργασίες που δεν θα εκτελεσθούν στις εφαπτόμενες πλευρές κτιρίου, το οποίο εφάπτεται σε ήδη υπάρχον.
  γ) Ιδιωτικών οικοδομικών έργων που δεν είναι κτίρια (π.χ. για την κατασκευή υδατοδεξαμενών, περιφράξεων με μπετόν ή τοιχοδομές κλπ.).
  Ο πίνακας προϋποθέτει αναλυτική επιμέτρηση των προς εκτέλεση εργασιών, οι δε ποσότητες αναγράφονται στην στήλη (5).
  Υπολογισμός ημερών εργασίας με τον Πίνακα 3
  Πολλαπλασιάζοντας, σε κάθε γραμμή τους αριθμούς των στηλών (4) και (5) βρίσκουμε τον αριθμό των ημερομισθίων, τον οποίο γράφουμε στην στήλη (6).
  Σε όσες θέσεις της στήλης (4) υπάρχουν παύλες θεωρούμε, ότι η αντίστοιχη εργασία γίνεται από εστεγασμένα επαγγέλματα και γι' αυτό δεν υπολογίζονται ημερομίσθια.
  Οι εργασίες που γίνονται στον ακάλυπτο χώρο κτιρίου επιμετρούνται και προστίθενται στις εργασίες επισκευής κλπ. του κτιρίου.
  Οι συντελεστές του Πίνακα 3 έχουν εφαρμογή για εργασίες που θα απογραφούν από 1/5/97 και μετά, καθώς και για εργασίες που έχουν απογραφεί πριν την 1/5/97 και μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών.
  Για τη διευκόλυνση του υπολογισμού των ημερών εργασίας, έγιναν ορισμένες συμπληρώσεις στους πίνακες 1, 2 και 3 που θα υποβάλλονται, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες μας και τα γραφεία Πολεοδομίας (συνημμένα σχέδια 7, 8 και 9) και συγκεκριμένα:
  Στον Πίνακα 3
  Μετά τη στήλη (4) προστέθηκε στήλη (5) με τον τίτλο "Ποσότητες εργασιών", στην οποία θα αναγράφονται οι σχετικές ποσότητες εργασιών κατόπιν προμετρήσεως. Στη συνέχεια, προστέθηκε στήλη (6), με τον τίτλο "Ημερομίσθια", στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των ημερών εργασίας για κάθε εργασία κατόπιν πολ/σμού των στηλών (4) και (5).
  Συμπλήρωση – Υποβολή Πίνακα:
  Κατά την απογραφή του έργου ή εργασίας, υποβάλλεται από το μελετητή μηχανικό του έργου συμπληρωμένος Πίνακας 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση, εις διπλούν.
  Το πρώτο αντίγραφο θα κρατείται από τις υπηρεσίες μας και θα τίθεται στον εργοδοτικό φάκελο, το δε δεύτερο, το οποίο θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, συνοδευόμενο από το γνωστό τρίχρωμο, θα υποβάλλεται στα πολεοδομικά γραφεία
  Ο υπολογισμός και έλεγχος των αναγραφομένων στους πίνακες επιφανειών (προκειμένου για τους Πίνακες 1 και 2) ή εργασιών (προκειμένου για τον Πίνακα 3), θα γίνεται κατ' αρχήν από τα γραφεία πολεοδομίας, για τη περίπτωση των νομίμων κτιρίων. Φυσικά, η Διοίκηση και τα κατά τόπους Υποκ/τα και Παρ/ματά μας διατηρούν το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου.
  Σε όσες περιπτώσεις δεν υποβάλλεται συμπληρωμένος πίνακας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκαταστημάτων θα προβαίνουν, με επί τόπου μετρήσεις, στον υπολογισμό των επιφανειών των κτιρίων αυτών.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:05 pm