ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Καθορισμός των καταβλητέων εισφορών από 1/1/1993 (Εγκ. 7/93)

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Καθορισμός των καταβλητέων εισφορών από 1/1/1993 (Εγκ. 7/93)

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 2:51 am

  Καθορισμός των καταβλητέων εισφορών από 1/1/1993 (Εγκ. 7/93)Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός των ιδιωτικών οικοδομικών έργων είναι συμβατικός, στην δε διαμόρφωση του υπεισέρχεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, η τεκμαιρόμενη πολυτέλεια κατασκευής, η οποία επηρεάζει μεν αποφασιστικά το κατασκευαστικό κόστος χωρίς να έχει μεγάλη επίπτωση στην εργατική δαπάνη και το μέγεθος της επιφάνειας, κρίθηκε αναγκαίο ο νέος τρόπος υπολογισμού των κατ' ελάχιστα υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών να μην συνδέεται με τον προϋπολογισμό των έργων.
  Με στόχο την ίση αντιμετώπιση των εργοδοτών, την διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιδρύματος, την περιστολή της γραφειοκρατίας, την μείωση της εισφοροδιαφυγής, τον περιορισμό των προστριβών και των αθέμιτων συναλλαγών των εργαζομένων και εργοδοτών και την οριοθέτηση της ελάχιστης υποχρέωσης του εργοδότη - ιδιοκτήτη έναντι του ΙΚΑ κατά τρόπο απλό και μονοσήμαντο, θεσπίστηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών, με τον οποίο προβλέπεται καθορισμός των κατ' ελάχιστα υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών με βάση τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας ανάλογα με το είδος και την επιφάνεια του κτιρίου.
  Ο κατ' ελάχιστο απαιτούμενος αριθμός ημερών εργασίας των ιδιωτικών οικοδομικών έργων που εκτελούνται είτε μετά από άδεια που εκδίδεται από τα Πολεοδομικά γραφεία ή από άλλη Δημόσια Αρχή, είτε κατά παράβαση των διατάξεων που διέπουν την έκδοση οικοδομικών αδειών, είτε με αναλυτικό προϋπολογισμό, υπολογίζεται με τους προβλεπόμενους από τους Πίνακες 1,2 και 3 του άρθρου 38 του Κ.Α. ΙΚΑ συντελεστές.
  ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 & 3 της Εγκ. 7/93Οι πίνακες 1 και 2 του άρθρου 38 του ΚΑ. ΙΚΑ αναφέρονται σε κτίρια, στα οποία δεν υπάρχει αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών. Επειδή τα απαιτούμενα ημερομίσθια για την κατασκευή τους είναι προφανές ότι εξαρτώνται από το είδος του κτιρίου (π.χ. μια κατοικία απαιτεί περισσότερα ημερομίσθια για την κατασκευή της, από ένα ορνιθοτροφείο της ίδιας επιφανείας), όπως και από την ύπαρξη ειδικών χώρων, που από την φύση τους είναι απλές κατασκευές (π.χ. η κατασκευή ενός δωματίου απαιτεί περισσότερα ημερομίσθια από την κατασκευή ελεύθερου χώρου pilotis της ίδιας επιφάνειας), οι πίνακες έχουν συνταχθεί έτσι, ώστε λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες αυτοί.
  Ειδικότερα ο πίνακας 1 δίδει συντελεστές στη στήλη 9, οι οποίοι φανερώνουν τα απαιτούμενα και ελάχιστο ημερομίσθια νια την πλήρη αποπεράτωση ενός τ. μ. κτιρίου ανάλογα με το είδος του (στήλη 2), υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο δεν περιλαμβάνει ειδικούς χώρους (ελεύθερος χώρος pilotis, υπόγειο βοηθητικών χρήσεων, στεγασμένους χώρους στάθμευσης κλπ.).
  Με τον ίδιο πίνακα μπορούμε να βρούμε τα απαιτούμενα κατ' ελάχιστο ημερομίσθια σε ενδιάμεσες φάσεις της κατασκευής για 1 τ.μ. κτιρίου (στήλες 3 και Cool. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε τα ημερομίσθια για την κατασκευή ενός τ.μ. κτιρίου γραφείων, θα πάμε στη γραμμή 2, στήλη 9 και ο πίνακας δίδει 1,10 ημερομίσθια.
  Αναλογικά, αν θέλουμε να βρούμε τα ημερομίσθια για 200 τ. μ. κτιρίου γραφείων υπολογίζουμε ότι απαιτούνται 200Χ1,10=220 ημερομίσθια. Για την ίδια περίπτωση, από την γραμμή 2 στήλη 3, βρίσκουμε ότι, για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού, απαιτούνται 0,42 ημερομίσθια για το ένα τ.μ., και αναλογικά 200x0,42=84 ημερομίσθια για τα 200 τ. μ.
  Εάν για κάποιο είδος κτιρίου δεν υπάρχουν αυτοτελείς δύο ή περισσότερες ενδιάμεσες φάσεις κατασκευής, αυτές ενοποιούνται και δίδεται ενιαίος συντελεστής. (Π.χ. ένα ορνιθοτροφείο μπορεί να κατασκευασθεί χωρίς οικοδομικό σκελετό από μπετόν) και για αυτό η φάση του οικοδομικού σκελετού έχει ενοποιηθεί με την φάση των τοιχοποιιών και δίδεται για την ενοποιημένη φάση συντελεστής 0,27.
  Για πληρότητα στον ίδιο πίνακα δίδονται συντελεστές για τις περιπτώσεις αντικατάστασης στέγης και κατεδαφίσεων, στις οποίες βεβαίως δεν έχει νόημα να διακρίνουμε ενδιάμεσες φάσεις.
  Ο πίνακας 2 δίδει συντελεστές αναγωγής με τους οποίους πολλαπλασιάζουμε την επιφάνεια των ειδικών χώρων για να βρούμε την ισοδύναμη επιφάνεια σε μη ειδικούς χώρους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση των απαιτουμένων ημερομισθίων από τον πίνακα 1. Όπου στον πίνακα 2 υπάρχει παύλα, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται συντελεστής. Για παράδειγμα ο συνδυασμός (ορνιθοτροφείο, piloti) προφανώς δεν έχει νόημα. Ομοίως ο συνδυασμός (πολυώροφα κτίρια, πάρκιγκ, piloti) δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξέταση, γιατί ο ελεύθερος χώρος piloti είναι περίπου ισοδύναμος από απόψεως αριθμού απαιτουμένων ημερομισθίων με τους χώρους του πολυώροφου πάρκιγκ.
  Ο πίνακας 3 χρησιμοποιείται στην περίπτωση που υπάρχει αναλυτικός προϋπολογισμός των εκτελουμένων οικοδομικών εργασιών. Δίδει δε για κάθε μονάδα εργασίας τον κατ' ελάχιστο, απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων. Επειδή υπάρχουν διάφορα επιμετρητικά έθιμα, θα γίνεται γενικά δεκτό, ότι οι ποσότητες των εργασιών θα βρίσκονται με επιμετρήσεις των πραγματικών διαστάσεων των κατασκευών. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε πόσα ημερομίσθια κατ' ελάχιστο απαιτούνται για την κατασκευή 200 τ.μ. τριπτών ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, με τον συντελεστή 5.01 του αντίστοιχου κονδυλίου του πίνακα βρίσκουμε 200x0,045=9 ημερομίσθια. Στα επόμενα θα εξηγήσουμε πως χρησιμοποιούμε τον πίνακα για το κονδύλι 15.01 του περιβάλλοντα χώρου.
  Επειδή το νέο σύστημα έχει χαρακτηρισθεί νομοθετικά αντικειμενικό, για να μην υπάρχουν παράπονα, οι συντελεστές των πινάκων 1,2 και 3 έχουν υπολογισθεί έτσι, ώστε να δίνουν 23% λιγότερα ημερομίσθια συγκριτικά με αυτά που απαιτούνται κατά μέσο όρο στην πραγματικότητα.
  Συμπλήρωση – Υποβολή Πίνακα
  Οι Πίνακες Ι και II, στους οποίους θα απεικονίζονται στο μεν το είδος και το μέγεθος των εκτελουμένων εργασιών, στο δε ο κατ' ελάχιστο απαιτούμενος αριθμός ημερών εργασίας, θα συμπληρώνονται εις διπλούν, κατά περίπτωση, από τον Μελετητή Μηχανικό του έργου. Το ένα αντίγραφο θα κρατείται από τις Υπηρεσίες και θα τίθεται στον εργοδοτικό φάκελο, το δε δεύτερο, στο οποίο ενυπόγραφα θα σημειώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ότι «παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφο» συνοδευόμενο από το γνωστό τρίχρωμο, θα υποβάλλεται στα Πολεοδομικά Γραφεία.
  Ο υπολογισμός των αναγραφομένων στους Πίνακες επιφανειών, θα γίνεται από τα γραφεία Πολεοδομίας για την περίπτωση των νομίμων κτιρίων. Φυσικά η Διοίκηση και τα κατά τόπους Υποκ/ματα και Παρ/ματά μας, διατηρούν το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:04 pm