ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Διαδικασία απογραφής των Δημοσίων Έργων

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Διαδικασία απογραφής των Δημοσίων Έργων

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 12:31 am

  Δημόσια οικοδομικά και τεχνικά έργα: (έργα Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ευρύτερου δημόσιου τομέα - Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
  Προϋπολογισμός του έργου
  Ανάλυση τιμών
  Τιμολόγια μελέτης
  Τεχνική περιγραφή
  Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ αρμόδιας υπηρεσίας και εργολάβου
  Δήλωση του αναδόχου για την εκτέλεση των μη οικοδομικών εργασιών από εργοδότες που έχουν επαγγελματική στέγη (υπεργολάβους) ή από μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τους.
  Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ)

  Η εγγραφή του οικοδομοτεχνικού έργου στο Μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο "Έντυπο Απόδοσης ΑΜΟΕ".

  Τέλος χορηγούνται στον νεοαπογραφέντα εργοδότη το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ή η φόρμα του μαγνητικού μέσου υποβολής της ΑΠΔ, τα εγχειρίδια οδηγιών συμπλήρωσής της (www.ika.gr).

  Παράδειγμα:

  Ο εργοδότης προσέρχεται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω.

  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με το έντυπο "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου" και η υπηρεσία προχωρεί στη διαδικασία απογραφής.

  Η διαδικασία διεκπεραιώνεται είτε άμεσα, είτε εντός δεκαημέρου ανάλογα το φόρτο εργασίας του τμήματος και των αιτήσεων που έχουν προηγηθεί.

  Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής αποδίδεται ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδ/κού Έργου).

  Αν το ποσό του προϋπολογισμού είναι μικρότερο από το 100πλάσιο της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης το ποσοστό εργατικής δαπάνης (ΠΕΔ) καθορίζεται με απόφαση από το αρμόδιο υποκ/μα ΙΚΑ ΕΤΑΜ που γίνεται η απογραφή.

  Οι τεχνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο επιλαμβάνονται του καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης για τα οικοδομοτεχνικά έργα προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του 100πλάσιου και 800πλασίου αντίστοιχα του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών (εγκ. 50/81).

  Τα προαναφερόμενα ποσά (100πλάσιο και 800πλάσιο) του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών, γνωστοποιούνται στα υποκαταστήματα με τις σχετικές εγκυκλίους που κοινοποιούνται κάθε φορά τα τεκμαρτά ημ/σθια.

  Στην περίπτωση που το Ποσοστό Εργατικής Δαπάνης πρέπει να καθορισθεί με απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος και στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας για είσπραξη λογαριασμού, εκδίδεται προσωρινό ποσοστό από το αρμόδιο υποκ/μα και ο έλεγχος των καταβλητέων εισφορών μέχρι να εκδοθεί απόφαση της Τεχνικής υπηρεσίας, γίνεται βάσει αυτού.  Ποιο θεωρείται Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απογραφή;

  Για τα οικοδομοτεχνικά έργα που απογράφονται από την 01/01/2002, το αρμόδιο Υποκατάστημα/ Παράρτημα ορίζεται ως εξής:

  Για τα ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα και τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, αρμόδιο για την απογραφή του έργου και την υποβολή της ΑΠΔ είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο.
  Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία με ενιαίο προϋπολογισμό, σε περισσότερες της μίας ασφαλιστικές περιοχές, αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου.
  Για δημόσια έργα, που εκτελούνται με αυτεπιστασία, αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει την έδρα της η δημόσια υπηρεσία που εκτελεί το έργο (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 2972/2001).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:03 pm