ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ

  Μοιραστείτε
  pati
  pati

  Αριθμός μηνυμάτων : 39
  Ημερομηνία εγγραφής : 26/01/2010
  Ηλικία : 44
  Τόπος : ΑΘΗΝΑ

  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ

  Δημοσίευση  pati Την / Το Τετ Ιουλ 21, 2010 7:55 pm

  γειά σας. Η ερώτησή μου απλή: Έχω ένα Χ Δημόσιο έργο που το εκτελεί ο Ψ εργολαβος. Με ιδιωτικό συμφωνητικό εκχωρεί το σύνολο του έργου στον Ζ εργολάβο. Ο Ζ εργολάβος έχει καμία ευθύνη στο έργο ή δεν τον λαμβάνω καθόλου υπόψη μου; Σας παρακαλώ απαντήστε μου γιατί μέχρι τώρα (χωρίς βέβαια να το έχω δει σε καμια εγκύκλιο αλλά από τους παλαιότερους συναδέλφους) τον αντιμετώπιζα τον Ζ σαν τον εργολάβο Ψ ( δηλαδή ζητούσα το συμφωνητικό εκχώρησης - το οποίο με κάλυπτε για τα τιμολόγια και τις βεβαιώσεις - ΥΔ των εστεγασμένων επαγγελμάτων αλλά και ΥΣ έδρας κλπ).
  Ευχαριστώ !
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Πεμ Ιουλ 22, 2010 5:51 pm

  Καλησπέρα, σχετικά με την ερώτησή σου (είναι από χθες αλλά τώρα την είδα):
  Υπόχρεος Εργοδότης Δημοσίων Έργων
  Για έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ.8 περ. 5 εδ. ε του ΑΝ 1846/51, θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι.
  Για έργα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εκτελούντο, μετά από ανάθεση ή εργολαβία, για μεν τα οικοδομικά υπόχρεος εργοδότης θεωρείτο, κατ' εφαρμογή της διάταξης του αρθρ.8 παρ. 5 εδ. γ του ΑΝ 1846/51, ο κύριος του έργου δηλ. ο φορέας που ανέθετε, για δε τα τεχνικά, κατ’ εφαρμογή του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. στ του ΑΝ 1846/51, εργοδότες θεωρούντο αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο φορέας που ανέθετε και τα πρόσωπα που συμβάλλονταν μ' αυτόν για την εκτέλεση του έργου.
  Η τροποποίηση της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 εδ. ε του ΑΝ 1846/51 κρίθηκε αναγκαία μετά την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεις γενικά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Γεν.Εγγραφο Ε57/4/29.1.99).
  Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 2676/99 και για τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι και οι φορείς ανάθεσης υποχρεούνται, πριν από κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων στους αναδόχους, να απαιτούν την προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92, για την καταβολή των οφειλομένων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατούν το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλουν απευθείας στο ΙΚΑ.
  Η κοινοποιούμενη διάταξη έχει ισχύ από 5-1-99, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2676/99.
  Μετά τα παραπάνω οι Υπηρεσίες θα πρέπει:
  α) Να αναπροσδιορίσουν τους υπόχρεους εργοδότες όλων των έργων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία
  β) Να χορηγούν βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας για είσπραξη λογ/σμών στους αναδόχους των έργων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 (εγκ. 13/99)


  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
  Από την νομοθεσία μας, άρθρο 8 παρ. 5 εδαφ. ε' Α.Ν. 1846/51 όπως ισχύει
  σήμερα και το άρθρο 39 παρ. 7 Ν.2065/92 (εγκ. 125/92) όπως συμπληρώθηκε με το
  άρθρο 59 Ν.2676/99 (Γ.Ε. Ε57/4/29-1-99), ρητά προβλέπεται ότι, οι Δημόσιες Αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, οι δημόσιες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούνται πριν από την κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων να απαιτούν την προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., για ύπαρξη ή όχι οφειλής σ' αυτό. Όταν από τη βεβαίωση προκύπτει οφειλή, παρακρατούν και αποδίδουν στο Ίδρυμα το αντίστοιχο ποσό, εφόσον δεν συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) με οφειλές τους προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κ.λ.π.
  Η μη τήρηση από μέρους τους της παραπάνω υποχρέωσης συνεπάγεται,
  όπως έχουν δεχθεί τα πολιτικά δικαστήρια και το Ν.Σ. του κράτους τη μετάσταση της σχετικής οφειλής σ' αυτούς (Αρ. Πάγος 425/74, Γ.Ε. 46245/22-10-74, Γνωμ. Ν.Σ. του Κράτους 223/76 βλέπε Γ.Ε. 22426/30-7-76).
  Από τις Φ11/2406/3-11-92 και Φ11/2456/15-11-93 Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται ότι: Ασφαλιστικά ενήμερος είναι ο ανάδοχος έργου του «Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ…επιχειρήσεων και οργανισμών» όταν δεν οφείλει:
  α) από το έργο για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση,
  β) από την επιχείρηση του αναδόχου, (θα πρέπει να προσκομίζεται Υ.Σ. από Υποκ/μα της έδρας του αναδόχου)
  -Η βεβαίωση λογαριασμού χορηγείται από το Υποκ/μα απογραφής του έργου.
  -Ισχύει (η βεβαίωση) μέχρι την εξόφληση του λογαριασμού για τον
  οποίο χορηγείται(Εγκ 94/2007, 45/2001 σελ. 41).
  [b]Επίσης:[/b]
  [i]……….δ) Εάν έχουν εκτελεσθεί μη οικοδομικές εργασίες για τις οποίες θα πρέπει, εφόσον εκτελούνται υπεργολαβικά να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το Γ.Ε. 129675/25-8-72 διαδικασία. (Υπεύθυνες δηλώσεις αναδόχων, βεβαιώσεις υπεργολάβων, προσκόμιση τιμολογίων για αποστολή στο Υποκ/μα έδρας του υπεργολάβου) (Εγκ 94/2007).


  ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ "ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ"
  Ο ανάδοχος λοιπόν μπορεί να διαθέσει το έργο ή τμήμα αυτού σε υπεργολάβο, δεν του μεταβιβάζει όμως την υπευθυνότητα η οποία παραμένει στον ανάδοχο.
  Συνεπώς ο υπεργολάβος δεν έχει καμία υπευθυνότητα.
  Σχετικά με τις μη οικοδομικές εργασίες οφείλει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αναφέρεις, (Υπεύθυνες δηλώσεις αναδόχων –περί ανάθεσης, βεβαιώσεις υπεργολάβων-περί εκτέλεσης, προσκόμιση τιμολογίων για αποστολή στο Υποκ/μα έδρας του υπεργολάβου), δεν υποχρεούται όμως ΥΣ της έδρας για τον υπεργολάβο, παρά μόνο για αυτόν (ανάδοχο).
  Καλό βράδυ.
  pati
  pati

  Αριθμός μηνυμάτων : 39
  Ημερομηνία εγγραφής : 26/01/2010
  Ηλικία : 44
  Τόπος : ΑΘΗΝΑ

  Απ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ

  Δημοσίευση  pati Την / Το Πεμ Ιουλ 22, 2010 7:25 pm

  Σε ευχαριστω πολύ για την απάντηση. Όλα αυτά που αναφέρεις όντως είναι γνωστά από τις εγκυκλίους. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ζητούσαμε και από τον άλλον εργολάβο , ο οποίος παίρνει το έργο στην ουσία με βιτρίνα τον ανάδοχο, το ΥΣ αφού δεν οριζόταν ρητά κάτι άλλο.
  Καλό βραδυ.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:06 pm