ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Ερώτημα για μεταβίβαση κτίσματος

  Μοιραστείτε
  avatar
  sagiouri

  Αριθμός μηνυμάτων : 35
  Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2009

  Ερώτημα για μεταβίβαση κτίσματος

  Δημοσίευση  sagiouri Την / Το Τετ Απρ 28, 2010 4:40 pm

  Φίλε admin καλησπέρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με μεταβίβαση κτίσματος σε ημιτελή κατάσταση. Ο εργοδότης που έχει απογράψει το κτίσμα και το μεταβιβάζει έχει ολοκληρώσει τον οικοδομικό σκελετό και έχει φέρει και εξοφλήσει τα απαιτούμενα ημερομίσθια. Έχει φέρει όμως και ΑΠΔ με μέρος ημερομισθίων της τοιχοποίας χωρίς να έχει γίνει στην πραγματικότητα τοιχοποία στην οικοδομή (επ. έλεγχος) . Το ερώτημα είναι ο νέος ιδιοκτήτης που θα αναλάβει να καταβάλλει τα ημερομίσθια που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της οικοδομής πρέπει να φέρει το σύνολο των ημερομισθίων για την τοιχοποιία αφού δεν έχουν γίνει σχετικές εργασίες ή το μέρος που έφερε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης αφαιρείται αφου η κάθε φάση υπολογίζεται αθριστικά? Δεν ξέρω αν σε μπέρδεψα αλλά είμαι στη διάθεσή σου για επεξηγήσεις αν δεν είμαι σαφής.Thx.
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απ: Ερώτημα για μεταβίβαση κτίσματος

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Τετ Απρ 28, 2010 6:39 pm

  Καλησπέρα, σύμφωνα με το Γεν. Έγγρ. Ε41/147/17-7-2009
  «Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται στις περιπτώσεις μεταβίβασης ιδιωτικού οικοδομικού έργου που είναι σε ημιτελή κατάσταση διευκρινίστηκαν τα εξής:
  Στις περιπτώσεις που αυτοτελή ιδιωτικά οικοδομικά έργα τα οποία βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση, περιέλθουν στην κυριότητα άλλου φυσικού η νομικού προσώπου (μεταβίβαση, γονική παροχή ή κατάσχεση κλπ), ο νέος κύριος του έργου ευθύνεται ως εργοδότης για την καταβολή των εισφορών των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που θα απασχοληθούν στις εργασίες που θα εκτελεστούν από αυτόν.
  Για τυχόν υφιστάμενες κατά την μεταβίβαση οφειλές ή οφειλές που ήθελαν δημιουργηθεί εκ των υστέρων και αφορούν εργασίες που είχαν εκτελεσθεί πριν την μεταβίβαση (π.χ. καταλογισμός εισφορών βάσει καταγγελίας που υπεβλήθη μετά τη μεταβίβαση) υπεύθυνος για την καταβολή των εισφορών είναι το φυσικό η νομικό πρόσωπο που είχε την κυριότητα κατά το χρόνο της εκτέλεσης των εργασιών.
  …………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………
  Επειδή η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται είναι εξαιρετικά δυσχερής και ως αδύνατος, θα πρέπει στις περιπτώσεις μεταβίβασης ιδιωτικών οικοδομικών έργων σε ημιτελή κατάσταση (μέχρι τροποποίησης του λογισμικού ΟΠΣ) να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
  α) Η δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη του υποβάλλεται για αλλαγή στοιχείων υπευθύνων, λόγω μεταβίβασης, ολοκλήρου ιδιωτικού οικοδομικού έργου που βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση, να θεωρείται ως δήλωση (εμπρόθεσμη η εκπρόθεσμη) αποπεράτωσης του έργου και να τίθεται το έργο σε θέση «υπό εκκαθάριση). Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης θα συντάσσεται σε βάρος του εργοδότη ΠΕΑΠ.
  β) Ο μεταβιβάζων, παρέχων την γονική παροχή κλπ, θα πρέπει πέραν της δήλωσης μεταβολής στοιχείων, να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση το στάδιο ή φάση εργασιών που βρίσκεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και στη συνέχεια αυτό θα διαπιστώνεται σε επιτόπιο έλεγχο που θα πρέπει να διενεργείται.
  γ) Από τη χειρόγραφη και την ηλεκτρονική πινακίδα του έργου θα προσδιορίζονται τυχόν οφειλές από ΑΠΔ ή άλλη αιτία (διεκπεραίωση καταγγελιών που εκκρεμούν, εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων ή άλλες αιτίες), θα ελέγχεται η κάλυψη ή όχι των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων μέχρι το στάδιο ή φάση εργασιών που έχουν εκτελεστεί και στη συνέχεια με σχετική έκθεση (εισήγηση) του αρμόδιου υπαλλήλου θα τίθεται το έργο στο ΟΠΣ σε θέση «Εκκαθαρισμένο».
  Το έργο θα απογράφεται (θα αποδίδεται χωριστός ΑΜΟΕ), θα καταχωρούνται οι πίνακες 1, 2, ή 3 και θα χορηγείται η χειρόγραφο ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα ημερομίσθια που αφορούν στις φάσεις εργασιών που εκτελέστηκαν από τον αρχικό εργοδότη.
  Η εκκαθάριση του έργου δεν θα διενεργείται μέσω της οθόνης «Εκκαθάριση Ιδιωτικού έργου» αλλά θα παρακολουθείται το έργο για την καταβολή των εισφορών (κάλυψη ή όχι των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων κλπ) από την χειρόγραφη πινακίδα.
  Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του εργοδότη στην πρόσκληση, θα γίνεται αυτεπαγγέλτως απογραφή βάσει διαπιστώσεων επιτοπίων ελέγχων και δηλώσεως του αρχικού εργοδότη.
  Η ως άνω διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που εκδίδεται μια οικοδομική άδεια για ανέγερση πολλών αυτοτελών κτιρίων με αυτεπιστασία (π.χ. συγκροτήματα κατοικιών) και μετά την έκδοση της άδειας, χωρίς να έχουν εκτελεσθεί εργασίες ή να έχει εκτελεσθεί μία ή περισσότερες φάσεις εργασιών, μεταβιβάζεται μία ή περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και ένας έκαστος ιδιοκτήτης αναγείρει ή αποπερατώνει με δικά του έξοδα και ενδεχομένως με δικό του εργολάβο το κτίριο που του ανήκει.
  Εν προκειμένω διακρίνουμε τις περιπτώσεις που η μεταβίβαση γίνεται πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στο μεταβιβαζόμενο κτίριο (σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και μεταβίβαση αυτοτελούς και ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, όχι με το κλειδί στο χέρι) από τις περιπτώσεις που κατά τη μεταβίβαση του το μεταβιβαζόμενο είναι σε ημιτελή κατάσταση οπότε:
  -στην πρώτη περίπτωση πέραν της απόδοσης χωριστού ΑΜΟΕ, της χορήγησης ενημερωτικού σημειώματος με τα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια που θα λαμβάνονται από τους πίνακες που θα προσκομίζονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία απογραφής, θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο πίνακας του αρχικού ΑΜΟΕ με «διόρθωση καταχώρησης» και θα μειώνονται τα τετραγωνικά μέτρα του αρχικού πίνακα κατά τα μέτρα του νέου πίνακα.
  Στη δεύτερη περίπτωση θα αποδίδεται νέος ΑΜΟΕ στο νέο εργοδότη, από τον οποίο πέραν των λοιπών στοιχείων απογραφής, θα απαιτείται και τεχνική περιγραφή, ώστε με την προαναφερόμενη διαδικασία να προσδιορίζονται τα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί.
  Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται χειρόγραφο ενημερωτικό σημείωμα στον εργοδότη και επίσης χειρόγραφο τροποποιημένο στον αρχικό εργοδότη. Ο έλεγχος εισφορών και στα δύο ΑΜΟΕ θα γίνεται από τη χειρόγραφη πινακίδα».


  Στη συγκεκριμένη περίπτωση:
  -από τον επιτόπιο έλεγχο προκύπτει ότι τη στιγμή της μεταβίβασης η οικοδομή είναι στην κατ/κή φάση του οικ. Σκελετού
  -Ο παλιός ιδιοκτήτης έχει υποβάλει κανονικά ΑΠΔ με τα ημερομίσθια του οικ. σκελετού και επιπλέον μέρος της τοιχοποιίας (χωρίς να έχει γίνει τοιχοποιία)
  Αυτό σημαίνει προφανώς ότι τα ημερομίσθια που υποβλήθηκαν για την τοιχοποιία δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την κατ/κή φάση αλλά αφορούν εργασίες οικ. σκελετού που για ευνόητους λόγους (να καλυφθεί μέρος της τοιχοποίιας) υποβλήθηκαν για εργασίες τοιχοποιίας.
  Εφόσον το κτίσμα μεταβιβάζεται ολόκληρο, ο νέος ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελεστούν για τις εργασίες της τοιχοποιίας (εξολοκλήρου) αφού στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει καμία εργασία για αυτές.
  Από τη στιγμή που υπάρχει επιτόπιος έλεγχος υπερισχύει αυτός και παύει να ισχύει το "αθροιστικά".
  Συνεπώς
  -θα πρέπει να γίνει νέα απογραφή με τα στοιχεία των νέων ιδιοκτητών και να αποδοθεί νέος ΑΜΟΕ
  -να γίνει η μεταφορά στον νέο ΑΜΟΕ των ημερομισθίων που υπολείπονται (μόνο χειρόγραφα μέσω πινακίδας). Στο σύστημα, επειδή είναι υποχρεωτική η καταχώριση, μπορεί να περαστεί ο πίνακας 1, αλλά η εκκαθάριση θα γίνει μέσω πινακίδας
  -να δοθεί στον νέο εργοδότη ενημερωτικό σημείωμα για τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται ανά κατ/κή φάση για τις υπόλοιπες εργασίες με το έντυπο των υποχρεώσεών του
  -να υποβληθεί δήλωση αποπεράτωσης από τον παλιό ιδιοκτήτη στον παλιό ΑΜΟΕ
  (νε τεθεί το έργο «υπό εκκαθάριση») και εάν η μεταβίβαση έγινε εκπρόθεσμα (πέραν των 30 ημερών) να συνταχθεί ΠΕΑΠ 150 €.
  -να συσχετισθούν οι δύο ΑΜΟΕ και να ενημερωθεί η παλαιά πινακίδα με χειρόγραφη σημείωση
  -να τεθεί το παλιό έργο ως εκκαθαρισμένο
  Αν θέλεις καλείς τον παλιό ιδιοκτήτη να σου εξηγήσει σε τι αφορά η ΑΠΔ με την τοιχοποιία, αν και δεν θα χρησιμεύσει σε κάτι, αφού στον νέο ΑΜΟΕ θα υπολείπονται όλες οι ημέρες εργασίας που αφορούν την τοιχοποιία.
  Αν θέλεις κάποιες διευκρινίσεις πες μου,
  Καλό βράδυ
  avatar
  sagiouri

  Αριθμός μηνυμάτων : 35
  Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2009

  Απ: Ερώτημα για μεταβίβαση κτίσματος

  Δημοσίευση  sagiouri Την / Το Τετ Απρ 28, 2010 8:25 pm

  Σ΄ευχαριστώ. Με βοήθησες πολύ. Καλό βράδυ
  avatar
  sagiouri

  Αριθμός μηνυμάτων : 35
  Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2009

  Απ: Ερώτημα για μεταβίβαση κτίσματος

  Δημοσίευση  sagiouri Την / Το Τρι Μάης 18, 2010 2:50 pm

  Καλησπέρα, θα ήθελα μια διευκρίνιση. Η διαδικασία που ακολουθούμε στα κτίσματα σε ημιτελή κατάσταση που μεταβιβάζονται ισχύει απο την έκδοση του σχετικού γεν. εγγράφου ή και προγενέστερα? Το ρωτάω αυτό γιατί ήρθε κάποιος εργοδότης ο οποίος αγόρασε ένα κτίσμα σε ημιτελή κατάσταση το 2008 δεν ήρθε όμως τότε να κάνει αλλαγή της επωνυμίας αλλά τώρα 2 χρόνια μετά. Τι γίνεται σ'αυτή την περίπτωση? Κάνουμε αλλαγή επωνυμίας ή ακολουθούμε την διαδικασία για την μεταβολή κτισμάτων σε ημιτελή κατάσταση με νέο ΑΜΟΕ κ.τ.λ. Tnx
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απ: Ερώτημα για μεταβίβαση κτίσματος

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Τρι Μάης 18, 2010 10:41 pm

  Καλησπέρα,
  η άποψή μου είναι ότι ισχύει η διάταξη κανονικά, θα πρέπει δηλαδή να τεθεί ο υπάρχων ΑΜΟΕ υπό εκκαθάριση, με το αυτοτελές πρόστιμο 150,00€ με το οποίο επιβαρύνεται ο παλίος ιδιοκτήτης και να αποδοθεί νέος ΑΜΟΕ για το υπόλοιπο των εργασιών στον νέο ιδιοκτήτη. Αυτό έβαια στην περίπτωση που μεταβιβάζεται εξολοκλήρου γιατί αν μεταβιβάζεται μόνο καποιο τμήμα (όροφος) γίνεται εισαγωγή υπευθύνων στον υπάρχοντα ΑΜΟΕ, με 300€ πρόστιμο.
  Καλό σου βράδυ.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:58 pm