ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 21, 2009 10:02 am

  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Τα Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα απογράφονται στο Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων με την έναρξη των εργασιών.
  H διαδικασία απογραφής προβλέπεται από το άρθρο 5 του «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης». Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση εγγραφής τους στο Μητρώο με την έναρξη απασχόλησης προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
  Με την απογραφή του Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου αποδίδεται στον κάθε εργοδότη για κάθε έργο που εκτελεί, ένας μοναδικός αριθμός Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.). Η απογραφή διενεργείται είτε κατόπιν υποβολής και πρωτοκόλλησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής εντύπου με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 8 του προαναφερόμενου Κανονισμού) είτε αυτεπάγγελτα μετά από έλεγχο στο χώρο εκτέλεσης του Οικοδομοτεχνικού Έργου (παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού).
  Αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. για την απογραφή Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο (άρθρο 6, παρ. 2).
  Συνοπτική Διαδικασία απογραφής
  (αναλυτικό παράδειγμα υπάρχει στο CD)
  Στο έντυπο απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου συμπληρώνονται τα Στοιχεία Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Κυρίου Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Εργολάβου Έργου και τα Στοιχεία Υπευθύνων Έργου (άρθρο 8, παρ. 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού).
  Κατά τη φάση της απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου υποβάλλεται συμπληρωμένος πίνακας προσδιορισμού των ελάχιστων ημερών εργασίας. Οι ελάχιστες εισφορές καταβάλλονται για την κατασκευή Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων ανεξάρτητα αν γι’ αυτά έχει εκδοθεί ή όχι άδεια Πολεοδομικού Γραφείου και αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ημερών εργασίας. Ο αριθμός των ημερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα με το είδος του κτιρίου ή της οικοδομικής εργασίας, με βάση τους συντελεστές των πινάκων 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του Κ.Α. Ι.Κ.Α.
  Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται:
  •Οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης συμβατικής κατασκευής και ‘Ειδικών κτιρίων’
  •Οι συντελεστές με τους οποίους επιμερίζονται οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας στις ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις
  Στον πίνακα 2 περιλαμβάνονται:
  •Οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης έργων, των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. με τις κοινές διατάξεις (συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων)
  Στον πίνακα 3 περιλαμβάνονται: Οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή της κάθε μονάδας (τετραγωνικό μέτρο, κυβικό μέτρο, μέτρο μήκους κτλ) οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθμίσεις, αλλαγή χρήσης). Οι συντελεστές του πίνακα αυτού εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός με βάση τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2.
  Το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο του Υποκαταστήματος, εφ’ όσον η απογραφή δεν γίνει την ίδια στιγμή. Εάν η απογραφή γίνει την ίδια στιγμή δεν χρειάζεται να πρωτοκολληθεί, γιατί το σύστημα αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.
  Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης απογραφής το έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.
  Ενέργειες:
  -Απόδοση Α.Μ.Ο.Ε. από το σύστημα
  -Εκτύπωση:
  -Έντυπο απόδοσης Α.Μ.Ο.Ε.
  -Ενημερωτικό Σημείωμα
  -Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για έκδοση Άδειας οικοδομής
  -Γραμμάτιο Είσπραξης Τρεχουσών Εισφορών (προκαταβολή)
  -Δημιουργία Πινακίδας Παρακολούθησης Οικοδομικού ή Τεχνικού Έργου και φακέλου

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:05 pm