ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Υπεύθυνος εργοδότης για τα Οικοδομοτεχνικά Εργα

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Υπεύθυνος εργοδότης για τα Οικοδομοτεχνικά Εργα

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 21, 2009 9:48 am

  Υπεύθυνος εργοδότης για τα Οικοδομοτεχνικά Εργα
  Κατά τις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 40 του Ν.Δ. 2698/53 και τα Άρθρα 39 και 46 του Κ.Α – ΙΚΑ, ως υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των υπέρ του ΙΚΑ εισφορών για οικοδομικές εργασίες που ανήκουν σε ιδιώτες, ΝΠΙΔ ή Οργανισμούς θεωρείται ο κύριος του ανεγειρόμενου, συμπληρώμενου, μεταρρυθμιζόμενου, επισκευαζόμενου ή κατεδαφιζόμενου κτίσματος.
  Προκειμένου για οικοδομοτεχνικά έργα που εκτελούνται για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μετά από παραχώρηση ή εργολαβία, ως εργοδότης θεωρείται ο ανάδοχος ή ο εργολάβος (Γ.Εγγ. 26600/3-3-71, 63644/6-8-71, Εγκ. 149/78, Σ.τ.Ε. 4285/88, 3042/91, 3545/92 ΔΕΝ 1993 σελ. 317, ΕΔΚΑ 1993 σελ. 518).
  Όπως είχε γίνει δεκτό από τα δικαστήρια (ΣτΈ 1039/85) και στις περιπτώσεις ανέγερσης κτισμάτων με το σύστημα της αντιπαροχής, υπόχρεοι για. την καταβολή των ασφ/κών εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί οικοπεδούχοι μέχρι την περαίωση των εργασιών του έργου.
  Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρμογή της διάταξης δημιούργησε σοβαρά προβλήματα τόσο στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ όσο και στους οικοπεδούχους, διότι παρά τα προαναφερόμενα ισχύοντα, ως γνωστόν, οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν με εργολαβικό συμφωνητικό (το οποίο δεν δεσμεύει τις υπηρεσίες) την υποχρέωση καταβολής των ασφ/κών εισφορών.
  Σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι υπηρεσίες, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αφενός καταλογίζουν τις οφειλόμενες ασφ/κές εισφορές σε βάρος των οικοπεδούχων, αφετέρου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος, προβαίνουν σε κατασχέσεις διαμερισμάτων τους, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η κατάσχεση ακινήτου, το οποίο έχει μεταβιβασθεί σε νέο αγοραστή, με συνέπεια τις έντονες και δικαιολογημένες από πλευράς τους διαμαρτυρίες.
  Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης (Εγκ.13/99).
  Με την κοινοποιούμενη με την εγκύκλιο 13/99 διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 88, Ν.2676/99 ορίζεται ότι, ειδικά επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών εργολαβικώς κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται για την καταβολή των εισφορών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής.
  Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή για εργασίες που εκτελούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου και μετά (5-1-99).
  Συνεπώς, κατά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων εντολών ασφάλισης χρονικής περιόδου απασχόλησης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 και μετά, θα διενεργείται από τις υπηρεσίες τροποποίηση των υπόχρεων για την καταβολή εισφορών εργοδοτών στις περιπτώσεις ανέγερσης κτισμάτων με το σύστημα της αντιπαροχής (τόσο στην πινακίδα του έργου όσο και στις καταστάσεις, γραμμάτια, κλπ.) και θα καθίσταται συνυπόχρεος για τις μετά την εφαρμογή της διάταξης εκτελούμενες εργασίες και ο εργολάβος κατασκευαστής, με την μορφή που αναφέρεται στο εργολαβικό συμφωνητικό.
  Στις περιπτώσεις που μετά το θάνατο ή την έκπτωση του εργολάβου και τη ματαίωση του μετ' αυτού καταρτισθέντος εργολαβικού συμφωνητικού, οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω μεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (αγοραστές διαμερισμάτων), αναθέσουν από κοινού σε άλλο εργολάβο την αποπεράτωση των εργασιών, υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών που αναλογούν στις εργασίες που ανατίθενται στο νέο εργολάβο θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω μεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (απόφ. ΣτΕ 3203/88).
  Σε περίπτωση δε που, μετά το θάνατο του εργολάβου ή τη λύση του αρχικού εργολαβικού συμφωνητικού, καθένας από τους αρχικούς οικοπεδούχους και τους μετέπειτα αποκτήσαντες ποσοστά επί του οικοπέδου αναθέσει χωριστά σε δικό του εργολάβο την αποπεράτωση του διαμερίσματος του, τότε υπόχρεος για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών που αναλογούν στις νεώτερες αυτές εργασίες (αυτές δηλ. που γίνονται από καθένα χωριστά για την αποπεράτωση του διαμερίσματος του) θεωρείται αυτός και μόνον, δηλ ο ιδιοκτήτης της (απόφ. ΣτΕ 4127/87).
  Στην περίπτωση αυτή είναι ευνόητο, ότι, για εργασίες που εκτελούνται στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, υπόχρεοι εργοδότες για την καταβολή των εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί και μετέπειτα οικοπεδούχοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
  Η παρακολούθηση του έργου από τις μονάδες, του ΙΚΑ, στην ανωτέρω περίπτωση, θα γίνεται για έκαστο των συνιδιοκτητών με υποπινακίδα, η οποία θα συσχετίζεται με την αρχική πινακίδα του έργου, στην οποία και θα καταχωρούνται πλέον μόνο οι εισφορές που αναλογούν στις εργασίες των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων.
  Μετά τα παραπάνω ανακαλούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το με αριθ. 17084/24-2-73 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης σχετικά με την υποβολή ένστασης από εργολάβο (Εγκ. 13/99).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:28 pm