ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Έννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Έννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 28, 2009 12:32 pm

  Έννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές
  Αρθρο 1 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/84)
  Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού.
  Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού.
  Απο τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του δημόσιου τομέα και συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. « Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντηρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση».
  Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών-Μελών της Eυρωπαϊκής 'Ενωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που μπορούν να αναλαμβάνουν την κατασκευή δημόσιων έργων και δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων με την οποία ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τις διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις (άρθρο 15 του Ν.1418/1984 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2229/1994).
  Θεσμικό πλαίσιο
  Τα θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη διαχείριση των δημοσίων έργων καθορίζονται κυρίως από το Ν.1418/84 και το ΠΔ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Αναλυτικότερα: Ν.1418/1984 ΦΕΚ 23/Α/84 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, Π.Δ.609/1985 ΦΕΚ 223/Α/85 Κατασκευή δημοσίων έργων, Ν. 2576/1998 ΦΕΚ 25/Α/98 Βελτίωση διαδικασιών για την ανάθεση κατασκευής των δημοσίων έργων, Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138/Α/94) και Ν. 2338/95 (ΦΕΚ 202/Α/95), Π.Δ. 23/93, Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 402/96, Π.Δ. 210/97 και Π.Δ. 218/. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και Γ' §1 του #14 του Ν. 2190/1994 υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα από τους οποίους προγραμματίζονται και εκτελούνται τα Δημόσια έργα και εφαρμόζεται η νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:43 pm