ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων με την Εγκ. 16/97

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων με την Εγκ. 16/97

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 2:54 am

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
  των άρθρων 38, 39 και 40 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ που κοινοποιήθηκαν με την Εγκ. 16/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 40 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ Σχετ.:Εγκ. 7/93. 74/96
  Με την υπ' αριθμ. Φ21/478/18-3-1997 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 252/τ.Β'/1-4-1997 αντικαταστάθηκαν:
  α) η παρ. 1 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ, που αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των, κατ' ελάχιστα υποχρεωτικά, καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών των ιδιωτικών οικοδομικοτεχνικών έργων και των λειτουργικών παραρτημάτων τους,
  6) τα εδ. α και 6 της παρ. 1 του άρθρου 39 του ΚΑ ΙΚΑ, που αναφέρονται στο ύψος της προκαταβολής και το όριο του κατώτατου ποσού αυτής,
  γ) οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 40 του ΚΑ ΙΚΑ, που αναφέρονται στην προσωπική απασχόληση στο έργο του κυρίου αυτού και των συγγενών του πρώτου βαθμού.
  ΕΠΕΛΘΟΥΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ:
  α) Ενοποιούνται οι πίνακες 1 και 2 της τροποποιούμενης διάταξης.
  β) Οι συντελεστές αναγωγής ειδικών χώρων σε χώρους Βασικής χρήσης αντικαθίστανται με συντελεστές υπολογισμού ημερών εργασίας.
  γ) Επανακαθορίζονται οι συντελεστές των ενδιάμεσων φάσεων της κατασκευής.
  δ) Ορίζεται ρητά, ότι ο έλεγχος των καταβλητέων εισφορών, για έργα του Πίνακα 1, διενεργείται σε δύο στάδια. Συγκεκριμένα, μετά την φάση των επιχρισμάτων, ανακεφαλαιωτικά, για τις τρεις πρώτες φάσεις (οικοδομικός σκελετός, τοιχοποιία και επιχρίσματα) και, μετά την αποπεράτωση του κτιρίου, ανακεφαλαιωτικά, για τις υπόλοιπες φάσεις (δάπεδα, χρωματισμοί και λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης).
  ε) Προστίθεται ειδική κατηγορία με τον τίτλο "Ανωδομή κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, στα οποία, αθροιστικά, οι όψεις προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων εργασίας διαμορφώνονται από μόνιμο προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων" (α/α 3 των Πινάκων 1 και 2).
  στ) Προστίθεται πίνακας 2, από τον οποίο καθορίζονται συντελεστές υπολογισμού ημερών εργασίας κτιρίων, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από μόνιμο προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων (προκατασκευασμένα-λυόμενα).
  ζ) Ορίζεται ρητά, ότι, ως ακάλυπτη επιφάνεια, θα λαμβάνεται όση η πραγματοποιούμενη από το κτίριο κάλυψη και, σε καμία περίπτωση, μεγαλύτερη από την πραγματική και ότι, στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων, δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακαλύπτου.
  η) Προστίθεται στήλη (6), από την οποία καθορίζονται συντελεστές υπολογισμού ημερών εργασίας για ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια.
  θ) Προβλέπεται ειδικά για κτίρια εφαπτόμενα σε ήδη υπάρχοντα και για ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, μείωση των, με βάση τους συντελεστές του πίνακα 1 ή 2, απαιτουμένων ημερών εργασίας.
  ι) Συμπληρώνεται ο πίνακας 3 με νέα είδη εργασιών, επανακαθορίζονται οι συντελεστές του και ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζεται σε οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθμίσεις, αλλαγή χρήσης).
  Με την εγύκλιο 16/97 αντικαθίστανται οι οδηγίες των Κεφαλαίων Α, Γ και Δ της Εγκ. 7/93 και, από 1/5/97 (ημερομηνία ισχύος της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης), ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με αυτή.
  Κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90, αναμορφώθηκε το σύστημα υπολογισμού εισφορών για τα ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα και, από 1/1/93, εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού καταβλητέων εισφορών, με βάση τον απαιτούμενο για την εκτέλεση τους αριθμό ημερών εργασίας (σχετική η με αριθμ. Φ21/ 2930/10-24/11/92 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 7/93).
  Το Σ.τΕ, με την με αριθμ. 3309/96 απόφαση του Α τμήματος, μετά από αίτηση της Ομοσπονδίας Κατασκευαστικών για ακύρωση της με αριθμ. Φ21/2930/10-24/11/92 Υπουργικής Απόφασης, έκρινε ότι η διάταξη της παραγράφου 3 της παραπάνω απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ΚΑ ΙΚΑ είναι ατελής, και κατά συνέπεια, μη νόμιμη, επειδή δεν καθιερώνει σύστημα εκκαθάρισης των καταβληθεισών με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια ασφαλιστικών εισφορών, ώστε το τελικά εισπραττόμενο από το ΙΚΑ ποσό εισφορών να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το αναλογούν στην πραγματική δαπάνη και δεν προβλέπει τίποτε για τον ασφαλισμένο, υπέρ του οποίου καταβάλλονται οι, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, ασφαλιστικές εισφορές.
  Τα παραπάνω ρυθμίστηκαν νομοθετικά με το άρθρο 23 Ν. 2434/96 (εγκ. 74/96), από το οποίο ορίζεται ρητά ότι, οι κατά το άρθρο 38 του Κ.Α. ΙΚΑ υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας, χωρίς να συναρτώνται κατ' ανάγκη με την απασχόληση συγκεκριμένου προσώπου, λογίζονται ως πραγματοποιηθείσες και οι αναλογούσες σ' αυτές εισφορές καθίστανται απαιτητές χωρίς καμία περαιτέρω εκκαθάριση, πλην αν ρητώς από διάταξη νόμου ή από, κατ' εξουσιοδότηση νόμου, εκδοθέντα κανονισμό ορίζεται άλλως.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:06 pm