ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (ΠΕΑΠ)

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (ΠΕΑΠ)

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 1:28 am

  ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΠΕΑΠ)
  Η Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (ΠΕΑΠ) συντάσσεται λόγω εκπρόθεσμης Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου.
  Γνωστοποίηση στο Ι.Κ.Α. των μεταβολών των στοιχείων των Εργοδοτών (ΕΓΚ 54/04) Με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 3 του ν. 3232/04, 11 παρ. 4 και 13 παρ. 4 του «Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» επαναπροσδιορίστηκαν οι βασικές μεταβολές των στοιχείων τους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν οι εργοδότες στο Ι.Κ.Α. και επιμηκύνθηκε (για ορισμένες περιπτώσεις) η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης.
  Η εν λόγω υποχρέωση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν παρόμοια, που έχει θεσπισθεί για την ενημέρωση άλλων υπηρεσιών, φορέων κ.λπ., όπως είναι οι Δ.Ο.Υ., εκπληρώνεται δε με την υποβολή στο Ι.Κ.Α., εντός της τασσόμενης προθεσμίας, του ειδικού εντύπου, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86.
  Μεταβολές
  Οι βασικές μεταβολές, που πρέπει να γνωστοποιούνται από τους εργοδότες στο Ι.Κ.Α., είναι:
  • Η αλλαγή της επωνυμίας τους.
  • Η αλλαγή της νομικής μορφής τους.
  Η αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων τους (και η αλλαγή ιδιότητας υπευθύνου αποτελεί μεταβολή στοιχείων, που πρέπει να γνωστοποιείται στο Ι.Κ.Α.).
  Η αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων τους ή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.
  Εκτός από τις παραπάνω, με την τροποποίηση του «Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» (άρθρ 11 παρ. 2) καθορίστηκε για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων η υποχρέωση γνωστοποίησης στο Ι.Κ.Α. και των εξής μεταβολών:
  • Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη.
  • Οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματος της.
  Επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή και σε παράρτημα του εργοδότη.
  • Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη.
  Για τους εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων, εκτός των αναφερομένων στο νόμο 3232/04 μεταβολών των στοιχείων τους (δηλ. αλλαγή της επωνυμίας, αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων, αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους), με τον «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» (άρθρο 13 παρ. 2) προβλέπεται η υποχρέωση γνωστοποίησης στο Ι.Κ.Α. και των εξής μεταβολών:
  -Αποπεράτωση ιδιωτικού έργου
  -Αλλαγή έδρας
  -Αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού.
  Προθεσμίες γνωστοποίησης μεταβολών
  Με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 3 του «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.», επιμηκύνθηκε (για ορισμένες περιπτώσεις) η προθεσμία γνωστοποίησης των μεταβολών των στοιχείων των εργοδοτών σε τριάντα (30) ημέρες (ημερολογιακές), από τον χρόνο που έγιναν αυτές.
  Επειδή η υπ' αριθμ. Φ11321/30819/1997/04 Α.Υ.Ε.Κ.Α., που τροποποίησε τα ανωτέρω άρθρα, ισχύει από 5/3/04 (ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ) θεωρείται ότι, η προθεσμία των 30 ημερών αφορά τις μεταβολές για τις οποίες στις 5/3/04 δεν είχε λήξει η προϊσχύουσα οκταήμερη προθεσμία (δηλ. για όσες μεταβολές έγιναν από 24/2/04 και μετά ισχύει η προθεσμία των 30 ημερών, ενώ γι’ αυτές που έγιναν μέχρι και 23/2/04 ισχύει η προθεσμία των 8 εργασίμων ημερών).
  Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες δεν είναι απαραίτητο κατά την υποβολή των ειδικών εντύπων να συνυποβάλλουν άλλα έγγραφα στοιχεία σχετικά με την μεταβολή που δηλώνουν (π.χ. Φ.Ε.Κ., ανακοινώσεις Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), τα οποία ενδεχομένως δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να τους υποδεικνύεται να προσκομίσουν τα έγγραφα αυτά το συντομότερο δυνατό.
  Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Εσόδων πρέπει κατά τον έλεγχο να εξετάζουν, εάν οι εργοδότες έχουν δηλώσει όλες τις μεταβολές των στοιχείων τους, για τις οποίες παρήλθε η προθεσμία γνωστοποίησής τους στο Ι.Κ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να συντάσσουν αυτεπάγγελτα τα προβλεπόμενα ειδικά έντυπα, προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Εργοδοτών και ταυτόχρονα να επιβάλλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις (Εγκ 54/04).
  Οι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό και δεν έχουν οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούνταί να γνωστοποιήσουν τις μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συναλλαγή τους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την έλευση αυτών (Άρθρο 11 του Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.).
  Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων
  (άρθρο 13 παρ. 3 του Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.)
  Οι εργοδότες αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου» στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α. που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του έργου, εντός τριάντα ημερών (ημερολογιακών) από το χρόνο που έγινε η μεταβολή.
  Από τις μεταβολές που έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν οι εν λόγω εργοδότες,
  -η αλλαγή της επωνυμίας,
  -η αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων ή της ιδιότητας αυτών,
  -η αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων (τα στοίχεία των υπευθύνων γία τη μεταβολή των οποίων υπάρχεί υποχρέωση γνωστοποίησης είναι το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός) ή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους και
  -η αλλαγή έδρας,
  δηλώνονται μία φορά, είτε στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α., που υπάγεται η έδρα τους, εάν έχουν απογραφεί και ως εργοδότες Κοινής Επιχ/σης, είτε σ’ αυτό που έχει απογραφεί οποιοδήποτε από τα εκτελούμενα έργα τους. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης πρέπει να προσκομίζει στα λοιπά αρμόδια Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας Δήλωσης Μεταβολών.
  Το νέο έντυπο «Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου» κοινοποιήθηκε με το Γ.Ε Γ99/1/12/21-1-2004.
  Κυρώσεις
  Στους εργοδότες που δεν γνωστοποιούν ή γνωστοποιούν εκπρόθεσμα στο Ι.Κ.Α. τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία μεταβολές των στοιχείων τους, επιβάλλονται κυρώσεις (αυτοτελή πρόστιμα) με την σύνταξη Πράξεων Επιβολής Αυτοτελών Προστίμων (Π.Ε.Α.Π.) (Εγκ 54/04).
  Για τους εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων οι κυρώσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:
  -Αλλαγή της επωνυμίας, πρόστιμο 300 €
  -Αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων ή ιδιότητας αυτών, πρόστιμο 300 €
  -Αλλαγή της στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, πρόστιμο 150 €
  -Αποπεράτωση ιδιωτικού έργου, πρόστιμο 150 €
  -Αλλαγή έδρας, πρόστιμο 150 €
  -Αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού, πρόστιμο 150 €
  Παράλειψη γνωστοποίησης περισσότερων μεταβολών
  (Συρροή παραβάσεων)Στην προϊσχύουσα διάταξη δεν υπήρχε πρόβλεψη για την περίπτωση συρροής παραβάσεων σχετικών με την υποχρέωση των εργοδοτών να γνωστοποιούν στο Ι.Κ.Α. τις μεταβολές των στοιχείων τους, με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται-σωρευτικά τα αντίστοιχα αυτοτελή πρόστιμα.
  Με την νέα διάταξη (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση α' του ν. 3232/04) ρητά προβλέπεται ότι, σε βάρος εργοδότη που υπέπεσε σε περισσότερες της μίας παραβάσεις, σχετικές με μεταβολές των στοιχείων του, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησής τους στο Ι.Κ.Α. εντός της ίδιας προθεσμίας, επιβάλλεται, από 12/2/04, μόνο ένα από τα προβλεπόμενα αυτοτελή πρόστιμα, το οποίο, αν αυτά είναι διαφορετικά, είναι το μεγαλύτερο.
  Στην έκθεση ελέγχου της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π. θα αναφέρεται μόνο η παράβαση με το μεγαλύτερο αυτοτελές πρόστιμο, το οποίο και τελικά επιβάλλεται.
  Στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις επιφέρουν ισόποσα αυτοτελή πρόστιμα, θα αναγράφεται στην έκθεση ελέγχου της Π.Ε.Α.Π. μόνο μία απ' αυτές.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:05 pm