ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Προθεσμία καταβολής εισφορών οικοδ/κών έργων - Πρόσθετα τέλη

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Προθεσμία καταβολής εισφορών οικοδ/κών έργων - Πρόσθετα τέλη

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 1:19 am

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90, καθώς και το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ως προθεσμία καταβολής εισφορών (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών εργασιών), ορίζετο το τέλος του επομένου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
  Για το Δημόσιο τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, ως προθεσμία καταβολής ορίζετο το τέλος του μεθεπόμενου μήνα (δίμηνο) (εγκ. 76/90).
  Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2217/94, ως προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από τους υπόχρεους (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, Δημόσιο, ΝΙΊΔΔ και ΟΤΑ) ορίζετο το τέλος Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα (εγκ. 62/94).
  Σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 242 του Αστικού Κώδικα, όταν η τελευταία ημέρα της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των εισφορών είναι εκ του νόμου αργία, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  Κατά συνέπεια, όταν η τελευταία ημέρα του μήνα ή του δίμηνου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) ή των μηνών Φεβρουαρίου και Ιουνίου (για τα Δ.Χ., Δ.Π.), κατά την οποία έπρεπε να καταβληθούν οι εισφορές, ήταν αργία (Σάββατο, Κυριακή, άλλη εκ του νόμου αργία) η προθεσμία καταβολής των εισφορών παρατείνετο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 Ν. 2676/99 ως προθεσμία καταβολής των εισφορών ορίζεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επομένου μήνα εκείνου που παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
  Για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ ως προθεσμία καταβολής εισφορών ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπομένου μήνα (δίμηνο) εκείνου που παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
  Εξυπακούεται, ότι η προθεσμία αυτή (τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα) αφορά και τα ΝΠΠΔ, για τα οποία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 2335/95 (Γεν. έγγρ. Ε10/11/30.11.95), έχει ορισθεί (με Υπουργικές Αποφάσεις) ή θα ορισθεί δίμηνη προθεσμία καταβολής εισφορών.
  Επίσης, ως προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από τους υπόχρεους (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα.
  Κατόπιν αυτών δεν εφαρμόζεται από την ημερομηνία ισχύος της νέας διάταξης, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών την επομένη εργάσιμη ημέρα, αφού από τον νόμο ορίζεται ευθέως ως προθεσμία η τελευταία εργάσιμη ημέρα, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε για την κάθε περίπτωση.
  Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του νόμου. Κατά συνέπεια, η νέα προθεσμία καταβολής των εισφορών θα έχει εφαρμογή από τις εισφορές του μηνός Μαρτίου 1999 (εισφορές για απασχόληση Μαρτίου).

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
  Με την Εγκύκλιο αρ. 12/99 ορίσθηκαν τα εξής:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/51 όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 3762/57, του άρθρου 19 του Ν. 1469/84 και της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90, μετά την λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των εισφορών υπέρ ΙΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και των συνεισπραττομένων εισφορών (καθυστερούμενες εισφορές ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΤΈΑΜ κοινών επιχειρήσεων, οικοδομικοτεχνικών έργων, ΕΛΔΕΟ για τις περιοχές που δεν ισχύει το μηχανογραφικό σύστημα ασφάλισης και καταβολής εισφορών) επιβάλλετο πρόσθετο τέλος 5% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και στη συνέχεια, για περαιτέρω καθυστέρηση, 1% επιπλέον την 11η και 21η ημέρα του πρώτου μήνα και την 1η, 11η και 21η ημέρα των επομένων μηνών και μέχρι 120%, κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά (εγκ. 76/90).
  Ειδικά για την εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών ΕΛΔΕΟ, για χρονική περίοδο απασχόλησης μετά την εφαρμογή του Μηχανογραφικού Συστήματος Ασφάλισης - Οικοδόμων, επιβάλλετο πρόσθετο τέλος 25% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και, στη συνέχεια, για περαιτέρω καθυστέρηση, 5% επί πλέον την 11η και 21η ημέρα του πρώτου μήνα και την 1η, 11η και 21η ημέρα των επομένων μηνών και μέχρι 100%, κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά (άρθρο 7 Ν. 1239/82, άρθρο 21 Ν. 1902/90 εγκ. 71/82, 76/90).
  Από την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 56 Ν. 2676/99, προβλέπεται, ότι, μετά την λήξη της προθεσμίας καταβολής των εισφορών υπέρ ΙΚΑ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων), συμπεριλαμβανομένων και των συνεισπραττομένων από το ΙΚΑ (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ), καθώς και των εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ), επιβάλλεται πρόσθετο τέλος, το οποίο ορίζεται σε 5% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 2% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά (Εγκ.12/99).
  Ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.
  Είναι φανερό, ότι, με την νέα διάταξη, τίθεται σε νέα βάση ο προσδιορισμός του ποσοστού προσθέτου τέλους για εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών, αφού καταργούνται τα δεκαήμερα και ορίζεται ο μήνας ως χρονική περίοδος προσαύξησης των εισφορών με πρόσθετο τέλος, το ποσοστό του οποίου διαφοροποιείται για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης (5%) σε σχέση με τους επόμενους μήνες, για τους οποίους ορίζεται το ίδιο ποσοστό (2%).
  Επομένως, οποιαδήποτε ημερομηνία του μήνα και να καταβληθούν εκπρόθεσμα οι εισφορές το ποσοστό του Π.Τ. υπολογίζεται εις ολόκληρον.
  Το ανώτατο όριο παραμένει το ίδιο (120%).
  Επίσης, η νέα διάταξη αφορά και τις εισφορές υπέρ ΕΛΔΕΟ (του μηχανογραφικού συστήματος), οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε στο προϊσχύον καθεστώς, αντιμετωπίζονταν ως προς το ποσοστό προσθέτου τέλους με ιδιαίτερο τρόπο.
  Η ισχύς της διάταξης αυτής έχει εφαρμογή από την 1η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης (5/1/1999), δηλαδή την 1/3/99.
  Στην ρύθμιση αυτή, υπάγονται όλες οι οφειλόμενες εισφορές ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους, στις οποίες αναφέρονται.
  Κατά συνέπεια, εισφορές οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα από 1/3/1999 ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους που αφορούν θα επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος σύμφωνα με την νέα διάταξη.
  Εξυπακούεται, ότι τα νέα ποσοστά προσθέτων τελών θα υπολογίζονται και επί του υπολοίπου της οφειλής στις περιπτώσεις απώλειας του δικαιώματος ρύθμισης της οφειλής σε δόσεις με διατάξεις Νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση Νόμων, από τις οποίες ορίζετο ότι μετά την απώλεια του δικαιώματος αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη (πχ. Ν. 2434/96, αρ. 18 Ν. 2538/97 αρ. 17, Φ14/οικ./477/20.2.97 Υπ. Απόφ. κλπ), εφόσον, βεβαίως, το εν λόγω υπόλοιπο εξοφληθεί μετά την 1/3/99.
  Μείωση Πρόσθετων Τελών από 27/12/2001
  Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/27-12-2001), που αντικαθιστούν την παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2676/99 (Σχετ. εγκύκλιες: 71/82, 76/90,12/99) ορίζονται τα εξής:
  Με την κοινοποιούμενη με την εγκ 1/02 διάταξη προβλέπεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των εισφορών υπέρ ΙΚΑ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων) συμπεριλαμβανομένων και των συνεισπραττομένων (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.) από το Ίδρυμα, καθώς και των εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ), επιβάλλεται πρόσθετο τέλος, το οποίο ορίζεται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1,5% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά.
  Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.
  Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται όλες οι οφειλόμενες εισφορές, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται.
  Η ισχύς της διάταξης αυτής έχει εφαρμογή από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 27/12/2001.
  Κατά συνέπεια, εισφορές οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα από 27/12/2001, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους που αφορούν, θα επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη σύμφωνα με τη νέα διάταξη.
  Εξυπακούεται ότι τα νέα ποσοστά προσθέτων τελών θα υπολογίζονται και επί του υπολοίπου της οφειλής στις περιπτώσεις απώλειας του δικαιώματος ρύθμισης της οφειλής σε δόσεις με διατάξεις νόμων, από τις οποίες ορίζετο ότι μετά την απώλεια του δικαιώματος αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη (π.χ Ν. 2556/97 και άρθρα 24 και 25 του Ν. 2874/00), εφόσον, βεβαίως, το εν λόγω υπόλοιπο εξοφληθεί μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου.
  Νέα Ποσοστά Πρόσθετων Τελών από 12/2/2004
  άρθρ. 9 παρ. 6 και 33 παρ. 4 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/Α/12.2.04) Σχετ. Εγκ.: 71/82, 76/90, 12/99, 1/02
  Με τις κοινοποιούμενες με την Εγκ. 14/17-2-2004 διατάξεις προβλέπεται ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων), συμπεριλαμβανομένων και των συνεισπραττομένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ), καθώς και των εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ), επιβάλλεται πρόσθετο τέλος, το οποίο ορίζεται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά.
  Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.
  Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται όλες οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.
  Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογεί στο καταβαλλόμενο ποσό.
  Η ισχύς της διάταξης αυτής έχει εφαρμογή από τη δημοσίευση της, δηλαδή από 12/2/04.
  Κατά συνέπεια, εισφορές οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα από 12/2/04, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους που αφορούν, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.
  Πρόσθετα Τέλη - Χρονική εξέλιξη
  1% για κάθε 10ήμερο (Άρθρο 27 παρ.1 του Α.Ν.1846/51, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 3762/57),
  5% (από 1/10/84), για το πρώτο 10ήμερο της καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο 10ήμερο υπολογιζόμενο από της πρώτης ημέρας αυτού και μέχρι 75% (άρθρο 19 του Ν.1469/84 – Εγκ. 126/84 Δ.ΙΚΑ 1984 σελ. 598),
  5% (από 1/11/90) για το πρώτο 10ήμερο καθυστέρησης και στη συνέχεια για περαιτέρω καθυστέρηση 1% επιπλέον την 11η και 21η ημέρα του πρώτου μήνα και την 1η και 11η και 21η ημέρα των επόμενων μηνών και μέχρι 120% (Άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.1902/90 – Εγκ.76/90, Σ.τ.Ε. 279/93).
  5% (απο1/3/99) για το πρώτο 10ήμερο καθυστέρησης και στη συνέχεια για περαιτέρω καθυστέρηση 2% επιπλέον για κάθε μήνα μέχρι 120%(Εγκ.12/99)
  3% (από 27/12/01) για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1,5% για κάθε επόμενο μήνα μέχρι 120% (Άρθρο 14 Ν.2972/2001 ΦΕΚ 291/Α/27-12-01)
  3% (από 12/2/04) για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά (άρθρ. 9 παρ. 6 και 33 παρ. 4 του Ν.3232/04)
  Πρόσθετα τέλη προκαταβολής
  Κατά την απογραφή ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών έργων (π.χ. αυθαίρετων κτισμάτων) να μην αναζητούνται πρόσθετα τέλη, για τα ποσά προκαταβολής εισφορών, εφόσον οι εργασίες έχουν ξεκινήσει πριν την υποβολή της αίτησης-δήλωσης απογραφής οικοδομοτεχνικοΰ έργου, ανακαλούμενης της εγκ. 113/67 και του Γενικοΰ Εγγράφου 88280/27-5-67 (Γ99/1/49/21-3-2002).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:33 pm