ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Πληρωμή με επιταγές

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Πληρωμή με επιταγές

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 1:18 am

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλετών του Ιδρύματος και την απλούστευση των διαδικασιών στον εισπρακτικό τομέα, οι υπηρεσίες του Ι ΚΑ δέχονται από τους οφειλέτες τους επιταγές.

  Περί επιταγών γενικά
  Σχετ. Εγκύκλιοι 158/80, 94/81, 97/31 Γευ. Εγγρ. Ε68/93/26-4-85
  Σύμφωνα με το άρθρο 4. του N.1819/51 «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου» εκδόθηκαν οι κοινές αποφάσεις Γ/21/528/6.6.80, Γ/21/3937/6.10.80 και Γ/21/682/11.5.81 των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με τις οποίες επεκτάθηκαν οι διατάξεις αυτού στο ΙΚΑ, για την είσπραξη με επιταγές τόσο των τρεχουσών όσο και των καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών.
  Για την εφαρμογή των ανωτέρω και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών του Ιδρύματος καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών στον εισπρακτικό τομέα, ορίζονται τα κατωτέρω:
  1.Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει να δέχονται επιταγές οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά εις διαταγή του αρμόδιου Υποκ/τος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ μόνο από τους ίδιους τους εργοδότες του ΙΚΑ και εις βάρος των ιδίων αυτών λογαριασμών που έχουν σε Τράπεζες που λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα.
  2.Εάν εργοδότης είναι Εταιρεία Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ ή άλλο Νομικό Πρόσωπο, Σωματείο, Συνεταιρισμός, Ίδρυμα κλπ, η επιταγή πρέπει να εκδοθεί από το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο και εις βάρος του ίδιου λογαριασμού του που έχει στην Τράπεζα και να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο αυτού που έχει δικαίωμα υπογραφής κάτω από την σφραγίδα του.
  3.Επί καταβολής των οφειλών οικοδομικών και τεχνικών έργων, το ΙΚΑ δέχεται επιταγές που εκδίδουν οι εργολάβοι εις βάρος των ίδιων λογαριασμών αλλά οι υπάλληλοι που παραλαμβάνουν αυτές πρέπει να ελέγχουν (από τα εργολαβικά συμφωνητικά) αν αυτοί έχουν αναλάβει την υποχρέωση καταβολής των εισφορών υπέρ ΙΚΑ, αντί των κατά νόμο υπόχρεων κυρίων των έργων.
  4.Επιταγές μπορούν να εκδίδουν σε βάρος των ίδιων λογαριασμών και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε κοινοπραξίες κατασκευής τεχνικών έργων, για λογαριασμό των οφειλών των κοινοπραξιών αυτών, καθώς και τα ομόρρυθμα μέλη ομορρύθμων και ετερρορύθμων εταιρειών, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για τις οφειλές των επιχειρήσεων τους προς το ΙΚΑ.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος με κεφαλαία γράμματα, καθώς και η διεύθυνση του, τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται από τα στοιχεία του ΙΚΑ.
  Εγκυρότητα επιταγής
  Η επιταγή για να θεωρείται έγκυρη πρέπει να περιέχει
  1)την ονομασία επιταγή
  2)την απλή και καθαρή εντολή περί πληρωμής ορισμένου ποσού
  3)το όνομα εκείνου ο οποίος οφείλει να πληρώσει (Τράπεζα),
  4·)τη σημείωση του τόπου πληρωμής,
  5)τη σημείωση της χρονολογίας και του τόπου της έκδοσης της επιταγής,
  6)το αρμόδιο Υποκ/μα ή Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ εις διαταγή, του οποίου εκδίδεται η επιταγή
  7)την υπογραφή του εκδότη της επιταγής.
  Εάν λείπουν τα ανωτέρω στοιχεία, ο τίτλος δεν ισχύει ως επιταγή.
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος δεν πρέπει να παραλαμβάνουν μεταχρονολογημένες επιταγές, διότι η παραλαβή επιταγής με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημέρας που παραδίδεται στο ΙΚΑ αποτελεί χορήγηση προθεσμίας για την καταβολή χρέους του οφειλέτη και περικλείει κινδύνους η καθυστέρηση εξόφλησής της.
  Ακόμη δεν πρέπει να γίνονται δεκτές επιταγές, που έχουν εκδοθεί πριν από 5νθήμερο από την παράδοση τους στην υπηρεσία του ΙΚΑ, δεδομένου ότι αν η εν λόγω επιταγή επιστραφεί ως ακάλυπτη, δεν μπορεί να διωχθεί ο εκδότης με τις συνέπειες της ακάλυπτης επιταγής, βάσει των διατάξεων του Ν.5960/33, ούτε να εισπραχθεί το ποσό αυτής.
  Επισημαίνεται και πάλι ότι δεν θα γίνονται δεκτές επιταγές οι οποίες εκδίδονται εις διαταγήν του ιδίου του οφειλέτη και οπισθογραφούνται από αυτόν εις διαταγήν του ΙΚΑ, ούτε επιταγές που εκδίδουν τρίτοι εις διαταγήν του ΙΚΑ, ανεξάρτητα αν αυτές προσκομίζονται από τον ίδιο τον εργοδότη ή τον τρίτο.
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ θα πρέπει να παρουσιάζουν τις επιταγές στην Τράπεζα, εάν είναι δυνατόν, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη μέρα από την παραλαβή τους.
  Επίσης, εφόσον είναι δυνατό, να επικοινωνούν με την Τράπεζα επ' ονόματι της οποίας εκδόθηκε αυτή, προς διαπίστωση της ύπαρξης ή μη πιστωτικού υπολοίπου στο λογαριασμό του εκδότη της επιταγής (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 70/22-8-95).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:05 pm