ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Τρόπος καταβολής εισφορών

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Τρόπος καταβολής εισφορών

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 1:17 am

  Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.: Ε41/169/15-5-2007
  Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του « Κανονισμού Διαδικασιών για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» ορίζεται ότι:
  Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα που έχουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διενέργεια εισπράξεων και Πληρωμών. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλεται η Α.Π.Δ στις εξής περιπτώσεις: α)…..…...β)…………
  γ) Αν πρόκειται για οικοδομικό ή τεχνικό έργο, οπότε αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής του έργου και υποβολής της Α.Π.Δ.
  Επειδή η εξαίρεση για τα οικοδομικά έργα από το να πραγματοποιείται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, πέραν των υποκαταστημάτων απογραφής των έργων και σε άλλα υποκαταστήματα ή παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. (όπως συμβαίνει για τις καταβολές των εισφορών αυτών όταν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις) δημιούργησε στην πράξη πολλά προβλήματα.
  Επειδή ο αριθμός των υποκαταστημάτων που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. είναι πλέον μεγάλος και από το λογισμικό υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των εισφορών για οικοδομικά ή τεχνικά έργα σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενταγμένο στο Ο.Π.Σ., ακόμη και αν αφορούν οικοδομικό ή τεχνικό έργο άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και μέχρι τροποποίησης της σχετικής διάταξης θα πρέπει:
  Όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ να δέχονται από εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, καταβολές τρεχουσών εισφορών, ακόμη και αν αφορούν απογεγραμμένα οικοδομικά ή τεχνικά έργα άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .
  Ευνόητο είναι ότι, πριν την σύνταξη πράξεως επιβολής εισφορών σε βάρος εργοδότη οικοδομικών ή τεχνικών έργων, για ποσό οφειλής που προκύπτει από την χειρόγραφη οικοδομική πινακίδα, θα πρέπει να ελέγχεται και η ηλεκτρονική πινακίδα, ώστε να διαπιστώνεται τυχόν καταβολή των εισφορών αυτών σε άλλο υποκατάστημα.
  Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, η κατά τα ανωτέρω καταβολή εισφορών για τα οικοδομικά και τεχνικά έργα δεν μπορεί να γίνεται σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες κ.λ.π. ) παρά μόνο σε υποκαταστήματα και παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ.

  Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του « Κανονισμού Διαδικασιών για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» ορίζεται ότι:
  Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα που έχουν σύμβαση με το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών. Κατ’ εξαίρεση, πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υποβάλλεται η Α.Π.Δ στις εξής περιπτώσεις……. αν πρόκειται για οικοδομικό ή τεχνικό έργο , οπότε αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απογραφής του έργου και υποβολής της Α.Π.Δ..
  Κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων, μέχρι τροποποιήσεως της σχετικής διάταξης και αφού από το λογισμικό του Ο.Π.Σ. υπήρχε η δυνατότητα, παρασχέθηκε η ευχέρεια και στους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων να καταβάλλουν τρέχουσες εισφορές σε οποιοδήποτε Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που είναι ενταγμένο στο Ο.Π.Σ., ακόμη και αν αυτές αφορούν οικοδομοτεχνικά έργα απογεγραμμένα σε άλλο Υποκ/μα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
  Για την δυνατότητα αυτή, είχαν δοθεί οδηγίες με το Γενικό Έγγραφο Ε41/169/15-5-07.
  Με το έγγραφο Γ99/1/37/27-2-2008 παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταβολής τρεχουσών εισφορών για οικοδομοτεχνικά έργα και σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) μόνο όμως όταν πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα που ο ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) είναι δεκαψήφιος, δηλαδή για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά και γίνεται χρήση του Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.

  Έτσι, οι τρέχουσες εισφορές οικοδομοτεχνικών έργων μπορούν να καταβάλλονται :Στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που είναι απογεγραμμμένα τα οικοδομοτεχνικά έργα.
  Σε όλα τα Υποκ/τα ή Παρ/τα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.).
  Σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες), μόνον όταν ο Αριθμός Μητρώου του οικοδομοτεχνικού έργου (ΑΜΟΕ) αποτελείται από δέκα ψηφία (δεκαψήφιος), δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά και χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.
  Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπαλλήλων κατά την ενημέρωση των εργοδοτών να επισημαίνεται ότι η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω τραπεζών αφορά μόνο τους δεκαψήφιους ΑΜΟΕ και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.

  Τράπεζες - Κόστος Προμήθειας
  Η δυνατότητα καταβολής των εισφορών μέσω των ταμείων των τραπεζών και η χρήση των ταχύτατων τρόπων πληρωμής, όπως η εντολή χρέωσης λογαριασμού καταθέσεων, το Internet banking και το Phone banking, απαλλάσσουν τους εργοδότες από την άσκοπη καθυστέρηση και ταλαιπωρία στα ταμεία του ΙΚΑ.
  Η πληρωμή των εισφορών στα ταμεία των τραπεζών γίνεται γρήγορα και απλά.
  Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας τραπεζών, σχετικά με το κόστος προμήθειας

  Τράπεζα - Κόστος Προμήθειας
  Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: Δωρεάν για όλες τις μέρες του μήνα.
  Εμπορική Τράπεζα: Δωρεάν για όλες τις μέρες του μήνα.
  Τράπεζα Πειραιώς: Δωρεάν για όλες τις μέρες του μήνα, με την προϋπόθεση της ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού του εργοδότη.
  Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος: Δωρεάν μέχρι τις 24 κάθε μήνα, 8€ για τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα.
  Alpha Bank: 15€ για τις τρεις τελευταίες ημέρες του μήνα, δωρεάν για τις υπόλοιπες μέρες.
  Τη δυνατότητα να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές στα Πιστωτικά Ιδρύματα, έχουν και οι εργοδότες των οικοδομοτεχνικών έργων, εφόσον πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα με 10ψήφιο Α.Μ.Ο.Ε. (αριθμό μητρώου), δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά (Γ99/1/210/8-9-2008).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:35 pm