ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ (μέσω Internet)

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ (μέσω Internet)

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 1:09 am

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου (INTERNET)

  Με την Εγκύκλιο αρ. 87/4-12-2002 (Σχετ. Εγκ. 4/02) δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό ενιαίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που υποβάλλονται μεσω διαδικτύου (INTERNET).
  Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α., ανταποκρινόμενη αφενός στο επίμονο ενδιαφέρον των εργοδοτών για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και αφετέρου στην ανάγκη περιορισμού των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής, καθορίζει από 1/12/2002 ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία υποβολής, αποκλειστικά για τις μέσω διαδικτύου υποβαλλόμενες Α.Π.Δ., την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μηνός ή του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται, ανεξάρτητα από τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη. (δηλ. η Α.Π.Δ. του Νοεμβρίου 2002, για όσους υποβάλλουν μηνιαία Α.Π.Δ. και αυτή του Δ' τριμήνου 2002, για όσους υποβάλλουν τριμηνιαία Α.Π.Δ. μπορούν να υποβληθούν μέσω INTERNET μέχρι 31/12/2002 και 31/01/2003 αντίστοιχα).
  Η εν λόγω προθεσμία αφορά μόνο τις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες εμπρόθεσμες Κανονικές (01) Α.Π.Δ., αφού ως γνωστό μέσω διαδικτύου δεν είναι δυνατό να υποβληθεί οποιαδήποτε άλλη Α.Π.Δ. (εκπρόθεσμη Κανονική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη Έκτακτη, Επανυποβολή ή Συμπληρωματική).
  Για τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή σε μαγνητικά μέσα (δισκέτες) εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες υποβολής βάσει του τελευταίου ψηφίου του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Εγκ. 4/02, σελ. 46).
  Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων.
  Παράδειγμα:
  Δυο εργοδότες με υποχρέωση μηνιαίας υποβολής Α.Π.Δ., των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. τους είναι το 1, υποβάλλουν στις 12/12/2002 τις Α.Π.Δ. μηνός Νοεμβρίου 2002, ο μεν ένας μέσω διαδικτύου ο δε άλλος σε μαγνητικό μέσο. θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών (30% επί των εισφορών) με την σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ., μόνο σ' αυτόν που κατέθεσε Α.Π.Δ. σε μαγνητικό μέσο (λήξη προθεσμίας υποβολής: 1 1/12/2002).
  Παρατηρήσεις:
  -Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ πρέπει να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο (www.ika.gr) του Ι.Κ.Α. και να συμπληρώσουν δήλωση / αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
  -Ο καθορισμός ενιαίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μέσω διαδικτύου υποβαλλόμενων Α.Π.Δ. δεν επηρεάζει τις προθεσμίες καταβολής των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες παραμένουν ως έχουν (εγκ. 12/01).
  -Μετά την πάροδο της εν λόγω ενιαίας προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης πρέπει να την υποβάλει στο Ι.Κ.Α. της έδρας του σε έντυπη μορφή ή σε μαγνητικό μέσο, ανάλογα με την νομική του μορφή και θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών με την σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:03 pm