ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Συνοπτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδ/κού έργου

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Συνοπτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδ/κού έργου

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 1:04 am

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
  (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός του τύπου δήλωσης και η αντίστοιχη περιγραφή ως ακολούθως: 01 – Κανονική, 03 – Επανυποβολή, 04 – Συμπληρωματική. Σε περίπτωση που ο κωδικός τύπου δήλωσης είναι 02, ο εργοδότης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει και το πεδίο 47 της τέταρτης σελίδας του εντύπου. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι 04, ο εργοδότης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η ΑΠΔ παραλαμβάνεται μεν αλλά υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ, πριν τη μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων της.
  (2), (3) Συμπληρώνεται ο τριψήφιος Κωδικός του Υποκαταστήματος ΙΚΑ στο οποίο γίνεται η υποβολή (π.χ. 001) καθώς και η ονομασία του (π.χ. Αθηνών).
  (4) Όσα οικοδομοτεχνικά έργα έχουν απογραφεί πριν από την 1/1/2002, στα πεδία: 4 «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και 13, 14, 15, 16 που αναφέρονται στη «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ», θα αναγράφεται η Επωνυμία Εργοδότη και η Διεύθυνση Έργου αντίστοιχα, όπως έχουν δηλωθεί κατά την απογραφή και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων του ΙΚΑ.Όσα οικοδομοτεχνικά έργα θα απογραφούν από 1/1/2002, συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του εργοδότη ως εξής:· Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο (Κύριος έργου) : Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο ή Επωνυμία αντίστοιχα.· Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο (Εργολάβος με αντιπαροχή): Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο ή Επωνυμία αντίστοιχα.· Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο (Εργολάβος δημοσίου έργου) : Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο ή Επωνυμία αντίστοιχα.· Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά χωριό όπου οι οδοί δε διαθέτουν όνομα στο πεδίο «Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» θα παραμείνει κενό.
  (5),(6),(7),8 Για Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο (Κύριο έργου), Εργολάβο με αντιπαροχή, ή Εργολάβο δημοσίου έργου, συμπληρώνεται η διεύθυνση έδρας (εστεγασμένη επιχείρηση) και εφόσον δεν υπάρχει η διεύθυνση κατοικίας.
  (9) Συμπληρώνεται ο τίτλος - ονομασία του έργου, όπως αναγράφεται στους πίνακες (1), (2), (3) που συμπληρώνει ο μηχανικός, προκειμένου για ιδιωτικά έργα, ή όπως αναγράφεται στη σύμβαση που υπογράφει ο ανάδοχος – εργολάβος με την αναθέτουσα αρχή (φορέα εκτέλεσης του έργου) προκειμένου για δημόσια έργα.
  (10) Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη που αποδόθηκε κατά την απογραφή, εκτός από φυσικό πρόσωπο (Κύριο έργου) που εκτελεί έργο με αυτεπιστασία.
  (11) Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου που αποδόθηκε κατά την απογραφή.
  (12) Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του Εργοδότη που αναγράφεται στο 10.
  (13),(14) Όσα οικοδομοτεχνικά έργα θα απογραφούν από 1/1/2002 συμπληρώνεται η διεύθυνση έργου ως εξής :· Για Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο (Κύριος έργου) ή Εργολάβος με αντιπαροχή, η διεύθυνση εκτέλεσης έργου.· Για δημόσιο έργο που εκτελείται με αυτεπιστασία, η διεύθυνση της έδρας της αναθέτουσας αρχής (φορέας εκτέλεσης του έργου).· Για δημόσιο έργο που εκτελείται με ανάθεση σε μία ασφαλιστική περιοχή, η διεύθυνση εκτέλεσης έργου.· Για δημόσιο έργο που εκτελείται με ανάθεση σε διάφορες ασφαλιστικές περιοχές με ενιαίο προϋπολογισμό, η διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου.· Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά χωριό όπου οι οδοί δε διαθέτουν όνομα στο πεδίο «Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» θα παραμείνει κενό.
  (15),(16) Συμπληρώνονται ο Αριθμός του Ταχυδρομικού Κώδικα και το Ταχυδρομικό Γραφείο της διεύθυνσης του έργου (π.χ. 184 53 Νίκαια).
  (17) Συμπληρώνεται ο μήνας και το έτος της απασχόλησης (π.χ. 01/2002).

  (18) Συμπληρώνεται το σύνολο των αποδοχών όπως προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων στηλών του πεδίου 41 «Αποδοχές».
  (19) Συμπληρώνεται το σύνολο των ημερών απασχόλησης όλων των στηλών του πεδίου 39 «Ημέρες Απασχόλησης» [και του πεδίου 43 «Ημέρες Απολογιστικών» εφόσον αυτό είναι συμπληρωμένο].
  (20) Συμπληρώνεται το σύνολο των εισφορών, όπως προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων στηλών του πεδίου 46 «Συνολικές Εισφορές».
  (21) Συμπληρώνεται ο τριψήφιος κωδικός του Υποκαταστήματος – Παραρτήματος ΙΚΑ που κάνει έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος (συμπληρώνεται μόνο για δημόσια έργα που εκτελούνται σε διάφορες ασφαλιστικές περιοχές με ενιαίο προϋπολογισμό).ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνεται μόνο για Οικοδομοτεχνικά Έργα που θα απογραφούν από 1/1/2002.
  (22) Αναγράφεται ο Α.Μ.Α συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών που προτάσσονται αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αστερίσκος και ψηφίο ελέγχου μετά τον αστερίσκο, παραλείπονται.
  (23) Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου, εφόσον του έχει αποδοθεί. Διαφορετικά το πεδίο μένει κενό.
  (30) Συμπληρώνεται η ένδειξη «ΑΓΑΜΟΣ» ή «ΕΓΓΑΜΟΣ» ολογράφως.
  (31) Συμπληρώνεται ο αριθμός των τριετιών του ασφαλισμένου με ενδείξεις 0 έως 5 ως εξής :Ο = χωρίς 3ετία, 1 = με 1 3ετία, 2 = με 2 3ετίες, 3 = με 3 3ετίες, 4 = με 4 3ετίες, 5 = με 5 3ετίες6 = με 6 3ετίες, 7 = με 7 3ετίες
  (32) Συμπληρώνεται με αριθμό το πλήθος των Κυριακών που απασχολήθηκε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του μήνα.
  (33) Συμπληρώνεται ο Κωδικός της Ειδικότητας του Ασφαλισμένου όπως προκύπτει από τον Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών Δραστηριότητας Εργοδότη, Ειδικότητας Ασφαλισμένου και Πακέτου Κάλυψης (Ο.ΣΥ.Κ).
  (34) Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που για κάποιο λόγο ο Κωδικός Πακέτου Καλύψεων δεν είναι αυτός που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του ασφαλισμένου σε σχέση με τη δραστηριότητα του εργοδότη. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής είναι οι: απασχολούμενοι συνταξιούχοι, ασφαλισμένοι σε κάποιο κλάδο άλλου φορέα κλπ.Προκειμένου να συμπληρωθεί το πεδίο ο εργοδότης θα πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες και τους αντίστοιχους πίνακες των ειδικών περιπτώσεων ασφάλισης του Ο.ΣΥ.Κ.
  (35) Συμπληρώνεται ο κωδικός πακέτου καλύψεων που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του ασφαλισμένου σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα του εργοδότη, όπως αυτό προκύπτει από τον Ο.ΣΥ.Κ.
  (36), (37) Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της απασχόλησης του εργαζομένου στο οικοδομοτεχνικό έργο όταν έχει εργαστεί στο μήνα που αφορά η ΑΠΔ για διάστημα μικρότερο του μήνα λόγω πρόσληψης ή αποχώρησης μέσα στο μήνα (π.χ. 10/02/2002 – 25/02/2002).Επίσης συμπληρώνεται η περίοδος αναφοράς για αναδρομικά ποσά προηγούμενου διαστήματος (από συλλογική σύμβαση εργασίας εργατοτεχνιτών οικοδόμων, bonus). Π.χ. Καταβολή αναδρομικών από ΣΣΕ τον 08/2002 για το διάστημα 01/01/2002 έως 30/06/2002.
  (38) Συμπληρώνεται ο τύπος αποδοχών σύμφωνα με την κωδικοποίηση του πίνακα 1 (π.χ. 01: Τακτικές Αποδοχές, 11: Υπερωρίες).
  (39) Συμπληρώνεται ο Αριθμός των Ημερών Απασχόλησης για το μήνα που αφορά η ΑΠΔ.
  (40) Συμπληρώνεται το ποσό του ημερομισθίου (το μικτό, όχι το καθαρό).
  (41) Συμπληρώνεται το ποσό των μικτών αποδοχών του εργαζόμενου [αποδοχές = πεδίο (39) Χ πεδίο (40)] + [πεδίο (43) X πεδίο (40) εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο (43)]. Αν στον ίδιο εργαζόμενο καταβάλλονται και άλλοι τύποι αποδοχών αυτές καταχωρούνται ανά τύπο αποδοχών σε άλλη στήλη.
  (42) Συμπληρώνεται η Κατασκευαστική Φάση προκειμένου για ιδιωτικό οικοδομοτεχνικό έργο ή η Εργασία Δημοσίου προκειμένου για δημόσιο έργο, με οδηγίες που παρέχονται από το αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ.
  (43) Συμπληρώνονται οι ημέρες απασχόλησης που αφορούν απασχόληση μόνο σε εργασίες απολογιστικές.
  (44) Συμπληρώνεται το ποσό των εισφορών του ασφαλισμένου σύμφωνα με το αντίστοιχο πακέτο κάλυψης.
  (45) Συμπληρώνεται το ποσό των εισφορών του εργοδότη σύμφωνα με το αντίστοιχο πακέτο κάλυψης.
  (46) Συμπληρώνεται το σύνολο των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου. Πρακτικά η τιμή του πεδίου είναι το άθροισμα των τιμών που συμπληρώθηκαν στα πεδία 44 και 45.
  Οι εργοδότες που υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή ΑΠΔ συμπληρώνουν για κάθε ασφαλισμένο μία στήλη. Αν ωστόσο ο ίδιος ασφαλισμένος έχει παραπάνω από ένα τύπο αποδοχών τότε συμπληρώνονται αντίστοιχα τόσες στήλες όσοι και οι τύποι αποδοχών.
  Στις στήλες αυτές δεν χρειάζεται να επαναληφθούν τα στοιχεία των πεδίων που αναφέρονται όπως: ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ΚΑΔ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικό έργο δεν χρειάζεται να επαναληφθούν τα στοιχεία των πεδίων: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ.
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι στήλες για τους ασφαλισμένους δεν επαρκούν θα πρέπει να φωτοτυπηθεί η δεύτερη σελίδα της ΑΠΔ (εφόσον η υποβολή γίνεται εγγράφως) κατά τον αριθμό που απαιτείται και αφού συμπληρωθεί, να υποβληθεί μαζί με το κυρίως έντυπο.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμπληρώνεται σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης ΑΠΔ η ένδειξη του αύξοντα αριθμού της τρέχουσας σελίδας σε σχέση με το συνολικό αριθμό σελίδων (Σελίδα…από…) π.χ. Σελίδα 1 από 4. Η αρίθμηση των σελίδων θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
  α) Αν η ΑΠΔ δεν περιέχει πρόσθετες σελίδες (αρκούν δηλαδή οι τέσσερις σελίδες του εντύπου) στην πρώτη σελίδα αναγράφεται «Σελίδα 1 από 4», στη δεύτερη «Σελίδα 2 από 4», στην τρίτη «Σελίδα 3 από 4», στην τέταρτη, στην οποία και υπογράφει ο εργοδότης «Σελίδα 4 από 4».
  β) Αν η ΑΠΔ περιέχει πρόσθετες σελίδες, ως σελίδες 1 και 2 θεωρούνται οι δύο πρώτες σελίδες του εντύπου και ως σελίδες 3, 4 κλπ οι ενδιάμεσες φωτοτυπημένες σελίδες. Σε κάθε περίπτωση η τρίτη και η τέταρτη σελίδα του εντύπου (στην οποία υπογράφει ο εργοδότης) θεωρούνται ως προτελευταία και τελευταία σελίδα αντίστοιχα. Δηλαδή, οι ενδιάμεσες φωτοτυπημένες σελίδες τοποθετούνται και αριθμούνται ενδιάμεσα από ήδη υπάρχουσες του εντύπου (Εγκ.4/2002).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:25 pm