ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Τρόπος υποβολής ΑΠΔ-Αναλυτική περιγραφή

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Τρόπος υποβολής ΑΠΔ-Αναλυτική περιγραφή

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 12:59 am

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  Υποβολή ΑΠΔ σε έγγραφη μορφή
  Οι εργοδότες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους επιδεικνύουν την κάρτα εργοδότη ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ και υποβάλλει στο ΙΚΑ τρία αντίγραφα της ΑΠΔ (για τα υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στην Α΄ φάση ΟΠΣ θα υποβάλλονται δύο).
  Τα έντυπα στα οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται η χειρόγραφη ΑΠΔ μπορούν να είναι φωτοαντίγραφα. Κάτι τέτοιο σημαίνει εξοικονόμηση κόστους για το ΙΚΑ και χρόνου για τους εργοδότες. Ωστόσο πρέπει η υπογραφή του υποβάλλοντα την ΑΠΔ να είναι πρωτότυπη σε όλα τα αντίγραφα που υποβάλλονται ( Εγκ 4/2002).
  Μετά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, για τις ΑΠΔ που υποβάλλονται εγγράφως, το ένα αντίτυπο αυτής χρησιμοποιείται για καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα και το άλλο αρχειοθετείται στη μονάδα παραλαβής (Άρθρο 23α ΥΠ. ΑΠΟΦ. Φ11321/30819/1997/ΦΕΚ 496/5-3-2004/τ. Β' Τροποποίηση του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης).
  Υποβολή ΑΠΔ σε μαγνητικό μέσο
  Οι εργοδότες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους επιδεικνύουν την κάρτα εργοδότη ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ και υποβάλλει μια δισκέτα ή CD μια εκτύπωση της Α.Π.Δ. και ένα συνοδευτικό έντυπο με τις συγκεντρωτικές εγγραφές της Α.Π.Δ.
  Σημειώνεται ότι δεν παραλαμβάνεται μαγνητικό μέσο από πρόσωπα μη νομίμως εξουσιοδοτημένα.
  Στη δισκέτα (ή στο CD) υπάρχει ετικέτα με τον ΑΜΕ, ΑΦΜ, τη μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ και τον αριθμό του συγκεκριμένου μέσου από το συνολικό πλήθος που υποβάλλεται. Αν η ΑΠΔ αφορά σε Οικοδομοτεχνικό Έργο στην ετικέτα αναγράφονται ο ΑΜΟΕ, η μισθολογική περίοδος στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ και ο αριθμός του συγκεκριμένου μέσου από το συνολικό πλήθος που υποβάλλεται
  Στην περίπτωση των οικοδομοτεχνικών έργων, στοιχεία από την ΑΠΔ (ημερομηνία υποβολής, μισθολογική περίοδος, ποσό συνολικών εισφορών μαζί με το δωρόσημο, συνολικές ημέρες ασφάλισης, κατασκευαστική φάση και ημέρες εργασίας ανά φάση) θα καταχωρούνται στην πινακίδα του έργου αμέσως μετά την παραλαβή της ΑΠΔ εφόσον υπάρχει χρονική διαθεσιμότητα. Σε αντίθετη περίπτωση η καταχώρηση θα γίνεται μεταγενέστερα ( Εγκ 4/2002).
  Μετά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, για τις ΑΠΔ που υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο, γίνεται εισαγωγή του μαγνητικού μέσου στο σύστημα και παράλληλα καταχωρίζονται από τα στοιχεία του συνοδευτικού εντύπου ο ΑΜΕ ή ο ΑΜΟΕ, η χρονική περίοδος αναφοράς και ο τύπος της δήλωσης. Για τις ΑΠΔ που υποβάλλονται εγγράφως, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίζονται από τις εγγραφές της ΑΠΔ και τα σύνολα των αποδοχών, των εισφορών και των ημερών ασφάλισης και γίνεται οπτικός έλεγχος των αναλυτικών στοιχείων της ΑΠΔ από τον αρμόδιο υπάλληλο, τα αποτελέσματα του οποίου καταχωρίζονται στο σύστημα (Άρθρο 22α ΥΠ. ΑΠΟΦ. Φ11321/30819/1997/ΦΕΚ 496/5-3-2004/τ. Β' Τροποποίηση του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης,Εγκ.54/04).

  Παραλαβή της ΑΠΔ μετά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
  Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων του άρθρου 22α, αν δεν εντοπισθεί κάποιο λάθος, εκτυπώνεται αποδεικτικό παραλαβής με αριθμό παραστατικού από το σύστημα, το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο και παραδίδεται στον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπό του. Προκειμένου για ΑΠΔ που υποβάλλεται με μαγνητικό μέσο, αρχειοθετούνται στη μονάδα παραλαβής το συνοδευτικό έντυπο και το μαγνητικό μέσο. Προκειμένου για ΑΠΔ που υποβάλλεται εγγράφως, το ένα αντίτυπο αυτής χρησιμοποιείται για καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα και το άλλο αρχειοθετείται στη μονάδα παραλαβής (Άρθρο 23α ΥΠ. ΑΠΟΦ. Φ11321/30819/1997/ΦΕΚ 496/5-3-2004/τ. Β' Τροποποίηση του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, Εγκ.54/04).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:28 pm