ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Γενικά

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Γενικά

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 12:57 am

  Τι είναι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.);

  Είναι η Δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001).

  Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ;

  Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 01/01/2002, να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).

  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική τακτοποίηση των μισθωτών, δεν ολοκληρώνεται με την καταβολή των εισφορών αλλά με την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία τύπου Α.Π.Δ., ορθά συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία των ασφαλισμένων και γι' αυτό το λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον εργοδότη βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις.

  Πότε και πώς υποβάλλεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση;

  Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο από όλους τους εργοδότες (πλήν των εργοδοτών των οικοδομοτεχνικών έργων)

  Οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο αναφέρονται.

  Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, με μαγνητικά μέσα (δισκέτα, CD) ή μέσω διαδικτύου.

  Υπόχρεοι υποβολής μέσω Διαδικτύου είναι:

  Οι εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. κλπ), είτε καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε για φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των ορίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  Οι εργοδότες φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν από έξι (6) εργαζόμενους και άνω.
  Υπόχρεοι υποβολής μέσω Διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο είναι:

  Οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με ανάθεση ή εργολαβία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε' του Α. Ν. 1846/1951, και με προϋπολογισμό δαπάνης μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ΕΥΡΩ.
  Οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία.
  Υπόχρεοι υποβολής μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

  Το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
  Οι Οργανισμοί Τοπικοί Αυτοδιοίκησης (α΄και β΄ βαθμίδας)
  Οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων (άρθρο 2 Ν. 2972/2001)
  Οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με ανάθεση ή εργολαβία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε' του Α. Ν. 1846/1951, και με προϋπολογισμό δαπάνης μικρότερο ή ίσο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ.
  Υπόχρεοι υποβολής σε έντυπη μορφή και προαιρετικά μέσω διαδικτύου ή σε μαγνητικό μέσο είναι:

  Οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα και απασχολούν μέχρι πέντε εργαζόμενους.

  Ποια είναι η Προθεσμία υποβολής ΑΠΔ;

  Προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου
  Ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία υποβολής, αποκλειστικά για τις μέσω διαδικτύου υποβαλλόμενες Α.Π.Δ., καθορίστηκε από 01/12/2003 η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μηνός (Α.Π.Δ. εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων) ή του τριμήνου (Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων) στο οποίο αναφέρονται, ανεξάρτητα από τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

  Οι καταληκτικές ημερομηνίες δημοσιεύονται αναλυτικά στα "Τελευταία Νέα" της ιστοσελίδας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ- www.ika.gr.

  Υποβολή ΑΠΔ στο Υποκ/μα
  Οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλουν την ΑΠΔ (μηνιαία) μέχρι την δεκάτη του επομένου μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου τους.

  Σημειώνεται ότι εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη ημέρα.

  Για πόσο διάστημα υφίσταται η υποχρέωση τήρησης αντιγράφου ΑΠΔ;

  Οι εργοδότες οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο της υποβληθείσας ΑΠΔ για χρόνο ίσο με το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη βεβαίωση των απαιτήσεων του (άρθρο 6 παρ. 1 ε Ν. 2972/2001).

  Το δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεων του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία (άρθρο 15 παρ.2 Ν. 2972/2001).

  Οι εργοδότες υποχρεούνται και μετά την εφαρμογή της ΑΠΔ να διατηρούν επί δεκαετία τα στοιχεία τα οποία τηρούσαν και υπέβαλαν, κατά τις οικείες διατάξεις, στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και τα οποία αντικαθίστανται από την ΑΠΔ (μισθολόγια, καταστάσεις μισθοδοσίας, μαγνητικές ταινίες, δισκέτες, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Ασφαλισμένου, Βιβλιάριο Υποχρέωσης Καταβολής Εισφορών, Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις, Εντολές Ασφάλισης Οικοδόμων) (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2972/2001).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:04 pm