ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 12:45 am

  Ποιοι είναι υπόχρεοι Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου;
  Οι απογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε μεταβολή στα στοιχεία τους ή στα στοιχεία του έργου, που έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Εργοδοτών.
  Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής;
  Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβάλλονται τα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων είναι οι εξής:
  · αλλαγή επωνυμίας,
  · αλλαγή των κατά νόμο υπεύθυνων, των στοιχείων τους (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
  · αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού,
  · αλλαγή έδρας,
  · αποπεράτωση ιδιωτικού έργου.

  Παραδείγματα:
  -Έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για την Προσθήκη Α΄ & Β΄ ορόφου που ανήκει στον κ. Παπαδόπουλο Αναστάσιο και η από γραφή έγινε στο όνομα αυτού, ο οποίος μεταβιβάζει τον Α΄ όροφο με γονική παροχή πλήρους κυριότητας στο παιδί του. Είναι υποχρεωμένος μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες να δηλώσει στο αρμόδιο υποκ/μα ΙΚΑ ΕΤΑΜ τη μεταβολή υποβάλλοντας το αντίστοιχο έντυπο και τα συμβόλαια μεταβίβασης. Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσεται Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου με ποσό 300€.
  -Διακόπτεται η υπευθυνότητα μέλους Επιχείρησης η οποία είναι απογεγραμμένη σε διάφορα υποκ/τα για την εκτέλεση διαφορετικών οικοδ/κών έργων. Αν η δήλωση μεταβολών δηλωθεί εμπρόθεσμα στην έδρα της επιχείρησης ή σε κάποιο υποκ/μα που είναι αρμόδια για κάποιο από τα οικοδ/κά έργα, δεν υφίσταται υποχρέωση να υποβληθεί και στα υποκ/τα που εκτελούνται τα υπόλοιπα οικοδ/κά έργα.
  -Οι οικοδομικές εργασίες τελείωσαν και ο εργοδότης υποβάλει την τελευταία ΑΠΔ με χρονική περίοδο εκτέλεσης των εργασιών 9/2009. Είναι υποχρεωμένος εντός 30 ημερολογιακών ημερών δηλ. μέχρι 30/10/2009 να υποβάλει την αποπεράτωση των εργασιών με το σχετικό έντυπο (εάν η τελευταία ημέρα είναι αργία μεταφέρεται η προθεσμία στην αμέσως επόμενη εργάσιμη). Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσεται Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου με ποσό 150€.

  Ποιο είναι το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου;Η Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου, υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής του έργου.
  Ποια είναι η διαδικασία υποβολής Δήλωσης:
  Η διαδικασία Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου".
  Η "Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου" συμπληρώνεται από τον εργοδότη "εις απλούν", ανάλογα με το είδος της μεταβολής και υποβάλλεται στο Τμήμα Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων του αρμοδίου υποκαταστήματος.
  Ποια είναι η προθεσμία υποβολής Αίτησης Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου:
  Η Αίτηση Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού έργου υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της μεταβολής.
  Προσοχή!Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Αστικού Κώδικα).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:30 pm