ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Απογραφή Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών Έργων

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απογραφή Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών Έργων

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 21, 2009 11:13 pm

  Απογραφή Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών Έργων
  Τα Δημόσια Οικοδομοτεχνικά Έργα απογράφονται στο Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων με την έναρξη των εργασιών. Η διαδικασία απογραφής προβλέπεται από το άρθρο 5 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης». Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση εγγραφής τους στο Μητρώο με την έναρξη απασχόλησης προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
  Με την απογραφή του Δημοσίου Οικοδομοτεχνικού Έργου αποδίδεται στον κάθε εργοδότη, για κάθε έργο που εκτελεί, ένας μοναδικός αριθμός Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.). Η απογραφή διενεργείται είτε κατόπιν υποβολής και πρωτοκόλλησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής εντύπου με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 8 του προαναφερόμενου Κανονισμού) είτε αυτεπάγγελτα μετά από έλεγχο στο χώρο εκτέλεσης του Οικοδομοτεχνικού Έργου (παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού)
  Στο έντυπο απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου συμπληρώνονται τα Στοιχεία Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Κυρίου Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Εργολάβου Έργου και τα Στοιχεία Υπευθύνων Έργου (άρθρο 8, παρ. 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού)
  Για την Απογραφή Δημοσίων Έργων χρησιμοποιείται το γνωστό έντυπο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.
  Συμπληρώνονται επί του εντύπου τα Στοιχεία του Έργου:
  •Είδος – Διεύθυνση
  •Αναθέτουσα Αρχή
  •Ποσό Προϋπολογισμού Μελέτης
  •Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης
  •Ποσό Προϋπολογισμού Σύμβασης
  •Ημερομηνία Σύμβασης
  Εφ’ όσον το Δημόσιο Έργο εκτελείται σε πολλές ασφαλιστικές περιοχές καταχωρούνται και τα Υποκαταστήματα εκτέλεσης του έργου,εάν κατά την απογραφή είναι γνωστά.
  -Στη δεύτερη σελίδα του απογραφικού εντύπου καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία αναδόχου / εργολάβου Φυσικού Προσώπου καθώς και τα στοιχεία της έδρας αυτού.
  -Στις περιπτώσεις εκείνες που ο ανάδοχος / εργολάβος εκτέλεσης του Δημοσίου Έργου είναι Νομικό Πρόσωπο στο απογραφικό έντυπο (3η σελ.) καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του Νομικού Προσώπου και ανάλογα με τη Νομική Μορφή καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των Υπευθύνων του Νομικού Προσώπου όπως προβλέπονται μέχρι σήμερα.
  -Για τα Δημόσια Έργα που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν Κοινοπραξίες ή Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες, η καταχώρηση των στοιχείων προβλέπεται στο ειδικό έντυπο.
  -Για τα παραπάνω έργα συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση ο πίνακας ΙΙΙ του απογραφικού εντύπου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΄Η ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ».
  -Αν η Κοινοπραξία αποτελείται μόνο από Φυσικά Πρόσωπα τότε αυτά θα καταχωρηθούν στον πίνακα ΙV «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» συμπληρώνοντας στο πεδίο ‘Ιδιότητα’ τον κωδικό 012 και λεκτική περιγραφή «ΜΕΛΟΣ».
  -Αν η Κοινοπραξία αποτελείται από Νομικά Πρόσωπα τότε για κάθε ένα από αυτά θα συνταχθεί το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (που συμμετέχουν σε Εταιρείες ή Κοινοπραξίες) συμπληρώνοντας και τα στοιχεία των Υπευθύνων του Νομικού Προσώπου.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:03 pm