ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Υπόχρεος εργοδότης για τις οικοδομικές εργασίες που γίνονται από ενοικιαστή

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Υπόχρεος εργοδότης για τις οικοδομικές εργασίες που γίνονται από ενοικιαστή

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 21, 2009 11:59 am

  Υπόχρεος εργοδότης για τις οικοδομικές εργασίες που γίνονται από ενοικιαστή
  α) Όταν γίνονται με συναίνεση του ιδιοκτήτη υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών είναι ο ιδιοκτήτης.
  β) Όταν υπάρχουν επιφυλάξεις για ύπαρξη συναίνεσης ως συνυπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται και ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης.
  γ) Όταν αναμφισβήτητα δεν υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη, ως υπόχρεος εργοδότης θεωρείται ενοικιαστής (Έγγρ. ΙΚΑ Ε41/73/1.7.86, ΕΑΕΔ 1986 σελ. 639 Συμβ. Έπικρ. 4144/84, 4152/86, 499/89, 2552/91 ΕΔΚΑ 1992 σελ. 41).
  Αναλυτικότερα με βάση το έγγραφο Ε41/73/1-7-86:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ.' Γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ΑΝ. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.40 του Α.Ν. 2698/53,υπόχρεος για την αναγγελία οικοδομικών εργασιών και την καταβολή εισφορών είναι ο κύριος (ιδιοκτήτης) του ανεγειρόμενου, επισκευαζόμενου κλπ, κτίσματος.
  Σημειώνεται, ότι όπως έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 1859/83), η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που οι εργασίες γίνονται από τον ενοικιαστή με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
  Στις περιπτώσεις εκείνες που εκτελούνται διάφορες οικοδομικές εργασίες σε μισθωμένα κτίσματα, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας(διαρρυθμίσεις χώρου, ελαιοχρωματισμός κ.λ.π, μικροέργα εγκ. 146/85) και για τις οποίες υπάρχουν σχετικές επιφυλάξεις για ύπαρξη τέτοιας συναίνεσης, με βάση τις διατάξεις του αρθ. 26. παραγρ.1 εδαφ. γ' του ΑΝ 1846/51, θα θεωρούνται συνυπόχρεοι εργοδότες, τόσο ο ενοικιαστής του κτίσματος, όσο και ο κύριος (ιδιοκτήτης) της οικοδομής.
  Στις περιπτώσεις εκείνες των εργασιών που γίνονται από τον ενοικιαστή και είναι αναμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη της οικοδομής στη εκτέλεση αυτών ,τότε σαν υπόχρεος εργοδότης θα θεωρείται με βάση τη διάταξη του αρ. 8 παρ. 5 'εδαφ.α του ΑΝ 1846/51 ο ενοικιαστής (Αποφ. Σ.τ. Ε. 1859/83,4144/1934).
  Σκόπιμο είναι στις περιπτώσεις αυτές κατά την υποβολή των μισθολογικών καταστάσεων και τη χορήγηση των ενσήμων να λαμβάνει χώρα ολική καταβολή των εισφορών ΙΚΑ -ΕΛΔΕΟ (αποφυγή σύνταξης ΠΕΕ ), (Ε41/73/1-7-86).
  Τυχόν σύμβαση του κυρίου του έργου και του εργολάβου με την οποία ο δεύτερος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τις εισφορές, αυτή δεν δεσμεύει το ΙΚΑ λόγω του ότι αφορούν σχέσεις μεταξύ τρίτων. (Εγκ. 99/70).
  Σχετικό:
  Με το με αρ. Ε41/113/3-4-2007 έγγραφο σε απάντηση ερωτήματος τέθηκαν υπόψη τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ.' Γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ΑΝ. 1846/51, υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών εργασιών είναι ο κύριος του ανεγειρόμενου, επισκευαζόμενου κλπ, κτίσματος.
  Ως κύριος του ανεγειρόμενου, επισκευαζόμενου κλπ, κτίσματος νοείται σύμφωνα με τα άρθρα 953, 954 ο κύριος του οικοπέδου, του οποίου συστατικό τμήμα αποτελεί η οικοδομή.
  Ωστόσο σύμφωνα με τις 1859/83, 4152/84 αποφάσεις του, το ΣτΕ εδέχθη ότι επί οικοδομικών εργασιών ο κύριος του έργου ευθύνεται για την καταβολή των εισφορών ως εργοδότης, μόνο αν το έργο εκτελείται για λογαριασμό του και όχι αν εκτελείται για λογαριασμό τρίτου (μισθωτή) διότι τότε υπόχρεο είναι το τρίτο πρόσωπο έστω και αν τελεί εν γνώσει ο κύριος.
  Έχει δηλαδή δεχθεί το ΣτΕ ότι δύναται να ορισθεί σε ορισμένες περιπτώσεις υπεύθυνος και ο ενοικιαστής (Ε41/113/3-4-2007).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:04 pm