ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Υπόχρεος Εργοδότης Δημοσίων Έργων

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Υπόχρεος Εργοδότης Δημοσίων Έργων

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 21, 2009 11:58 am

  Υπόχρεος Εργοδότης Δημοσίων Έργων
  Για έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ.8 περ. 5 εδ. ε του ΑΝ 1846/51, θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι.
  Για έργα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εκτελούντο, μετά από ανάθεση ή εργολαβία, για μεν τα οικοδομικά υπόχρεος εργοδότης θεωρείτο, κατ' εφαρμογή της διάταξης του αρθρ.8 παρ. 5 εδ. γ του ΑΝ 1846/51, ο κύριος του έργου δηλ. ο φορέας που ανέθετε, για δε τα τεχνικά, κατ’ εφαρμογή του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. στ του ΑΝ 1846/51, εργοδότες θεωρούντο αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο φορέας που ανέθετε και τα πρόσωπα που συμβάλλονταν μ' αυτόν για την εκτέλεση του έργου.
  Η τροποποίηση της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 εδ. ε του ΑΝ 1846/51 κρίθηκε αναγκαία μετά την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεις γενικά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Γεν.Εγγραφο Ε57/4/29.1.99).
  Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 2676/99 και για τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι και οι φορείς ανάθεσης υποχρεούνται, πριν από κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων στους αναδόχους, να απαιτούν την προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92, για την καταβολή των οφειλομένων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατούν το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλουν απευθείας στο ΙΚΑ.
  Η κοινοποιούμενη διάταξη έχει ισχύ από 5-1-99, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2676/99.
  Μετά τα παραπάνω οι Υπηρεσίες θα πρέπει:
  α) Να αναπροσδιορίσουν τους υπόχρεους εργοδότες όλων των έργων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία
  β) Να χορηγούν βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας για είσπραξη λογ/σμών στους αναδόχους των έργων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 (εγκ. 13/99) (Βλέπε και στο Κεφάλαιο ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:04 pm